Foto: Markus Kammerer, freeimages.com
De fleste er ikke klar over, at det også er tider nu, men tror, at det kun var tider dengang, mener lektor i temporale kronologistudier Gorm Arnesen fra Chronoæstetisk Center i København.

Tre års intensiv forskning er ved at være ved vejs ende for Gorm Arnesen og hans kolleger på Chronoæstetisk Center i København. De sidste konklusioner er ved at blive skrevet ind i rapporten, som offentliggøres i starten af juli.

“Der er tale om et banebrydende projekt, der for første gang i historien tager fat på menneskenes fejlagtige opfattelse af, hvornår det er eller har været tider,” forklarer Gorm Arnesen om det storstilede projekt, der involverer sytten forskere og otte studentermedhjælpere.

Hovedkonklusionen er ikke til at tage fejl af: Det er også tider nu. Men de fleste mener, at det kun var tider dengang.

Et vigtigt korrektiv
Hermed bliver rapporten et vigtigt korrektiv til den almene opfattelse af, hvornår det kan være tider. Og det er vigtigt, understreger studentermedhjælper Amanda Jespersen, som har arbejdet på projektet siden start.

“At det også er tider nu giver et helt andet perspektiv på samtiden og skaber en ny og bedre funderet historicitet hos almendanskeren. Det vil ændre menneskers måde at forstå sig selv som en del af historien. Jeg er vildt stolt over at have været med til at frembringe de her resultater, selvom jeg mest har transskriberet interviews,” lyder det entusiastisk fra den 26-årige kvinde, der skal i gang med sit speciale efter sommerferien.

Kulturminister bekymret
Forskernes begejstring deles dog ikke helt af kulturminister Marianne Jelved (R). Hun er enig i, at der er tale om vigtig og banebrydende grundforskning, men er bekymret over, at de nye perspektiver vil forvirre befolkningen.

“Man kan godt frygte kaotiske tilstande i den periode, hvor folk skal vænne sig til, at det ikke kun var dengang, det var tider,” udtaler kulturministeren og mener derfor, at forskergruppen bør vente med at offentliggøre rapporten, til der er lavet en handleplan for håndteringen af den nye viden.

Gorm Arnesen udtaler, at han vil tage ministerens opfordring til efterretning.

“Vi har i første omgang aftalt et møde, for selvfølgelig er det vigtigt at have fokus på folks sikkerhed,” slutter han.