Foto: Pål Berge, Flickr

Foto: Pål Berge, Flickr

To fremtrædende evangelister er med øjeblikkelig virkning blevet bortvist fra Det Nye Testamentes redaktion, efter det er kommet frem, at store dele af deres bidrag er direkte kopieret fra kollegaen Markus’ tekst.

I dag er ikke den sjoveste dag at være redaktør for det såkaldt Nye Testamente, der er under udarbejdelse ved flere afdelinger overalt i det romerske kejserrige. Derfor ligner Jesper Bech-Madsen da også en hårdprøvet mand, da avisen opsøger ham mandag eftermiddag.

Bech-Madsen er professor, redaktør og tilknyttet Institut for Evolverende Protokristendom i Rom, og han har set sig nødsaget til at fyre to af det kommende testamentes fire evangelister, efter de er blevet afsløret i at have afskrevet omfattende passager af fra en kollega.

Ekstremt alvorlig sag
“Det er en ekstremt alvorlig sag, som vi er virkelig kede af. Men vi kan konstatere, at Matthæus og Lukas kun har forfattet henholdsvis en fjerdedel og en tredjedel af deres respektive evangelier. Resten er mere eller mindre plagieret, overvejende fra deres kollega Markus,” siger han og fortsætter:

“Vi bliver nødt til at sikre, at fremtidige generationer af bibellæsere ikke ender med nærmest identiske udgaver af samme historier på grund af simpel plagiat.”

En nærmere granskning af de to forfatteres identitet viste også, at de efter alt at dømme slet ikke er disciplene Lukas eller Matthæus, hvilket også kan forklare, at de bliver nødt til at bedrive plagiat.

“De har simpelthen ikke selv oplevet det, de skriver om,” fortæller Bech-Madsen oprevet.

Angiveligt forsvarer de to nu fyrede evangelister sig med, at de faktisk aldrig har hævdet at være Matthæus eller Lukas nogetsteds i deres tekster og ved flere lejligheder omtaler de to i tredje person.

Har også kopieret Q
Meget tyder endvidere på, at Mætthæus og Lukas ikke kun har plagieret fra kollegaen Markus.

“Vi har nedsat en undersøgelseskommission, som har analyseret teksterne og kan se, at disse foruden Markus trækker på en lang række tekster fra en mystisk kilde ved navn Q,” siger Jesper Bech-Madsen.

Hvem, der kan gemme sig bag denne betegnelse, er endnu uvist, men ifølge flere anonyme kilder kan der være tale om en tidligere chefredaktør på ugebladet SE og HØR.