Foto: Steen Brogaard, ft.dk + slagelse.dk

Foto: Steen Brogaard, ft.dk + slagelse.dk

“Vi elsker dem lige højt, så det er mest naturligt for os at have dem lige meget,” siger de voksne. Ekspert frygter dog, at deleordningen i Slagelse vil gøre borgerne forvirrede og utrygge. 

Først skal borgerne i Slagelse være to år hos John Dyrby Paulsen (S) og dernæst to år hos Villum Christensen (LA). Det blev de voksne enige om på et møde, der blev holdt forleden aften efter borgernes sengetid.

“Det skal ikke være en hemmelighed, at vi har haft mange konflikter, men jeg er stolt over, at vi havde en moden og sober diskussion med fokus på borgernes tarv,” siger John Dyrby Paulsen efter mødet, mens Villum Christensen nikker samtykkende.

“Når alt kommer til alt, skændes vi jo kun, fordi vi elsker borgerne lige højt,” siger han.

Vigtigt med fælles værdier
Familieterapeut Janne Svendsen er dog bekymret for, at ordningen går ud over borgerne.

“En deleordning kan være en god idé, hvis de voksne er forholdsvis enige om opdragelsen. Man skal helst have fælles værdier, og her kan jeg godt blive bekymret på Slagelses borgeres vegne,” siger hun og uddyber:

“Lige nu er begge parter indstillet på at få det til at fungere, men når det bliver hverdag, kan man sagtens forestille sig, at Villum vil mene, at John stiller for få krav og forkæler borgerne for meget, og så vil han kompensere ved at være endnu mere hård og kompromisløs, end han ellers ville have været. Det går i sidste ende ud over borgerne, selvom det egentlig handler om en konflikt, som de voksne burde løse indbyrdes.”

Må ikke skændes foran borgerne
Det vigtigste er dog, påpeger Janne Svendsen, at de voksne ikke skændes foran borgerne, men i stedet tager ansvar for deres beslutninger og bakker hinanden op.

“Borgerne har brug for at mærke, at de trygt kan stole på de voksne. Ellers bliver de utrygge og kommer til at favorisere en af parterne. Det vil i sidste ende gå ud over dynamikken og sammenhængskraften i kommunen,” siger hun.

At det er ubehageligt at høre de voksne skændes, kan 46-årige Katrine Søndergaard bekræfte:

“Jeg ved ikke, om det er godt for mig med en deleordning. Men det er i hvert fald bedre, end at de råber og skriger konstant. Det er slet ikke spor rart, for så står jeg bare og føler, at det er min skyld, og at de slet ikke tænker på mig.”

Allerhelst ville hun have, at hun var blevet spurgt, hvor hun helst ville være.

“De voksne lytter kun til os i tiden op til, at der skal laves nye aftaler. Resten af tiden har de alt for travlt med at arbejde,” slutter hun.