Foto: Dean Drobot, Bigstock

Foto: Dean Drobot, Bigstock

Nikolaj Kristensens begejstring over at blive valgt til bestyrelsen i sin lokale idrætsforening har på få måneder ændret sig til dyb frustration over, at ingen af de andre anerkender, at han ved bedst om demokrati.

“Jeg har altid været lidt af en ildsjæl og brændt for frivilligt arbejde,” fortæller den 29-årige socialpædagog Nikolaj Kristensen, der i november sidste år blev valgt til bestyrelsen i den lokale idrætsforening i den østjyske by, han bor i.

Nikolaj, der har stor erfaring som frivillig i forskellige sammenhænge og også er medlem af Alternativet, glædede sig til at dele sin indsigt i demokratiske processer med bestyrelsen og de øvrige medlemmer. Desværre måtte han hurtigt sande, at folk kun ville diskutere uvæsentlige ting, og at de bedste og mest demokratiske forslag altid blev stemt ned.

På bekostning af alles bedste
Det er derfor en frustreret Nikolaj Kristensen, der møder RokokoPosten til en snak om den demokratiske krise, han magtesløst ser udvikle sig i foreningen.

“De andres manglende forståelse for demokrati betyder, at man nedstemmer de forslag, der er bedst for fællesskabet,” sukker han og tilføjer:

“De andre føler sig truet af mig og har svært ved at rumme uenighed. Uanset hvor grundigt jeg forklarer dem, at mit forslag er det mest demokratiske og dermed det bedste for alle, bliver de ved med at beslutte tåbelige ting, som ingen er tjent med.”

Amerikansk lotteri og røde pølser
Som eksempel på den demokratiske krise nævner Nikolaj Kristensen, at man stemte nej til at sælge falafler i stedet for røde pølser til stævnerne, selvom falafler klart er bedre for fællesskabet. Samme skæbne led hans forslag om at lave loppemarked i stedet for amerikansk lotteri.

“Enhver kan se, at det ikke er godt for en demokratisk holdånd, at de børn, hvis forældre har råd til at købe lodder til det amerikanske lotteri, har størst chance for at vinde en præmie. Det er stik imod den ånd, vi ellers har i foreningen, hvor vi jo ganske vist konkurrerer, men på fair og ikke-økonomiske præmisser. Men folk forstod simpelthen ikke, hvad der blev sagt, og derfor stemte de forkert,” siger Nikolaj Kristensen, der overvejer at træde ud af bestyrelsen ved næste valg for i stedet at stille op til Folketinget:

“Nu har jeg fået en masse erfaring med folk uden sans for demokratiske processer. Den kan helt sikkert komme mig til gode på Christiansborg, hvor der tydeligvis også er mange, der ikke har forstået, hvad demokrati i virkeligheden er.”