Ill.: Conmongt, Pixabay

Ill.: Conmongt, Pixabay

Dagbladet Politiken bringer i dag en undskyldning for, at avisen har krænket tegneren Kurt Westergaard og JP-redaktøren Flemming Rose ved at undskylde for genoptrykningen af Westergaards Muhammed-tegning til den saudi-arabiske advokat, Faisal A. Z. Yamani.

“Det har aldrig været Politikens hensigt at krænke nogle af Jyllandspostens medarbejdere,” siger chefredaktør Tøger Seidenfaden og fortsætter:

“Ikke desto mindre erkender jeg , at vores undskyldning for Muhammed-tegningen godt kan have krænket mange af avisens medarbejdere, og det beklager og undskylder jeg. Især vil jeg gerne sige undskyld til Flemming Rose og Kurt Westergaard, som i særlig høj grad er blevet udsat for krænkelser i forbindelse med Politikens undskyldning for Muhammedtegningerne.”

Undskyldning til modstandere af undskyldning
Tøger Seidenfaden understreger, at Politiken rent juridisk var i sin gode ret til at undskylde for Muhammedtegningerne, men fremhæver, at den grundlovssikrede ytringsfrihed meget let kan misbruges. At bruge sin ytringsfrihed til at krænke tilhængere af genoptrykningen af Muhammedtegningerne, er at misbruge den, og det er ikke okay, siger Seidenfaden.

Berlingske Tidendes chefredaktør, Lisbeth Knudsen, ærgrer sig over Politikens beslutning.

“Det er beklageligt, at Politiken nu igen knægter ytringsfriheden for at tilgodese eventuelle krænkede,” siger hun.

Det er Tøger Seidenfaden ked af, at hun mener.

“Det har ikke været Politikens hensigt at træde nogen over tæerne. Men hvis Lisbeth har det sådan, så har hun naturligvis krav på en undskyldning, det er klart,” siger chefredaktøren.