Foto: yavdat, Bigstock

Foto: yavdat, Bigstock

Et stigende pres fra ansattes forældre får flere og flere virksomheder til at indføre arbejde-hjemsamtaler og vise-fremdage som supplement til kontaktbøgerne. RokokoPosten har besøgt et advokatfirma, der har to års erfaring med forældresamarbejde.

Det summer af liv hos advokatfirmaet Eskesen & Partnere. Det er tid til den halvårlige vise-fremdag og arbejde-hjemsamtalerne mellem de advokatfuldmægtiges mentorer og forældre.

Fra sit skrivebord kan den 27-årige Johannes Svendsen se sine forældre, der netop er ankommet. Hans mentor, Olav Hjelmslev, giver dem hånden og viser dem hen mod konferencelokalet. Johannes’ mor, Ingrid, får øje på Johannes gennem glasvæggen og vinker animeret, før hun med ivrige skridt går ind for at se på de opstillede plancher med eksempler på de advokatfuldmægtiges seneste halve års arbejde.

Vipper på stolen og tegner kruseduller
Efter fremvisningen er det tid til arbejde-hjemsamtalen mellem Johannes’ forældre og Olav Hjelmslev. Der er meget at drøfte denne gang. Johannes er tæt på at opnå sin advokatbeskikkelse, så nu må mentor og forældre samarbejde for at støtte op omkring de områder, hvor Johannes stadig har det lidt svært.

“Jeg vil gerne starte med at sige, at Johannes på de fleste områder er en rigtig dygtig advokatfuldmægtig, der trives godt med kollegerne,” indleder Olav Hjelmslev. “Men,” tilføjer han, “nogle gange er han ligesom lidt svær at få kontakt med. Det er som om, han falder i staver og dagdrømmer under møderne – hvis han da ikke sidder og slår kuglepennen ned i bordet, vipper på stolen eller tegner kruseduller i stedet for at tage noter.”

Mor Ingrid ser lidt bekymret ud. Hun spørger, hvorfor mentoren ikke har skrevet om de hændelser i kontaktbogen, så de kunne have talt med Johannes om problemerne. Hjelmslev indvender, at det har han skam gjort.

Glemmer at vise kontaktbogen
Efter mødet taler RokokoPosten med Johannes’ forældre. De er godt tilfredse med udbyttet og er enige i, at det er vigtigt for deres søn, at de er  godt informerede om, hvordan det går ham på arbejdet. Ellers kan det være svært at hjælpe, hvis han pludselig føler sig udenfor – eller at tage en snak med ham om god opførsel, når han har lavet ballade.

“Det er virkelig godt, at firmaet er begyndt at invitere os forældre. Vi har fået et meget bedre indblik i Johannes’ arbejdsliv. Johannes glemmer at tage sin kontaktbog med, når han besøger os, og nu, hvor han er blevet voksen, kan vi jo ikke længere tillade os at snige os til at se, om der står noget, han ikke har vist os,” siger far Verner. Mor Ingrid supplerer:

“Det var meget nemmere, mens han var under uddannelse, og vi stadig kunne følge med via universitetets ForældreIntra.”