Foto: RebeccasPictures, Pixabay

Foto: RebeccasPictures, Pixabay

Et nyt parti for domesticerede pattedyr lancerer i denne uge en kampagne. Dyrene vil  tages alvorligt som aktører i samfundsdebatten. Det skal være slut med at reducere os til uartikuleret pels og kød, erklærer partiets forhest.

Når vi mennesker synger sange som “Jens Hansens Bondegård”, reducerer vi dyrene til uartikulerede væsener, der kun siger “vov-vov”, “mæh-mæh”, “muh-muh” eller “pruh-pruh”. Det vil det nystiftede parti Racerene Domesticerede Mammalia (RDM) nu gøre op med. Derfor lancerer de i denne uge en kampagne for husdyrs ret til deltagelse i samfundsdebatten på lige fod med mennesker.

Mennesker er primitive
Ifølge partiets forhest Onyx Priority Stafford-Saraband er det en klassisk sublimering af menneskets egen utilstrækkelighed, der gør menneskeheden blind for den udbredte systematiske undertrykkelse af domesticerede pattedyr.

“Det er et karakteristisk udslag af antropocentrisme at reducere domesticerede pattedyr til uartikulerede væsener. De fleste pattedyr over bæltedyrsniveau ved, at mennesker har så lav aktivitet i det cerebrale cortex, at de kun er i stand til at forstå en lille del af deres egen arts sprog. Men i stedet for at se denne kendsgerning i øjnene, bilder mennesker sig ind, at det er andres dyrs sproglige kompleksitet, den er gal med,” forklarer Onyx Priority.

Forhesten erkender endvidere, at han nemt mister tålmodigheden med laverestående pattedyr som mennesker:

“En dag blev jeg for eksempel forstyrret i udregningen af mine lungers nitrogenindhold. En flok fuldvoksne menneskehanner kom pludselig hen til folden, og en af dem brølede: ‘Se, se, hesten skider! Hesten skider!’ – som om at det, at man dropper sine fækalier i det fri betyder, at man er en amøbe, der ikke forstår, når nogen gør nar,” fortæller han opgivende.

Faste pladser i Folketinget
Domesticerede pattedyr har længe båret over med menneskeartens mangelfulde, kognitive funktioner. Faktisk, erkender Onyx Priority, har der i mange år eksisteret en udpræget modvilje mod at blande sig i menneskers anliggender.

“Men den negative samfundsspiral med finanskrise og global opvarmning har gjort det klart for os, at vi er nødt til at melde os ind i kampen og kræve at blive taget alvorligt som ligeværdige aktører i samfundsdebatten. Mennesker har vist sig uegnede til at forvalte verdenen, så nu må vi andre nedværdige os og få kloden tilbage på ret kurs.”

Sideløbende med kampagnen iværksætter RDM en underskriftsindsamling. Onyx Priority Stafford-Saraband håber, at partiet kan blive opstillingsberettiget inden næste Folketingsvalg. Han er dog ikke entydigt optimistisk.

“Min erfaring med mennesker er, at uanset hvor pædagogisk, man udtrykker sig, så hører de kun ‘vrinsk’ og ‘pruh’. Og så er det sin sag at gøre sig forståelig,” siger han, men fastslår, at Racerene Domesticerede Mammalias mandater burde være selvskrevne:

“Vi lever i et moderne demokrati, der bryster sig af at værne om minoriteter. Der bør være plads til os i det danske Folketing. Selv færinger og grønlændere har jo faste pladser derinde.”