Foto: AlexanderStein, Pixabay

Foto: AlexanderStein, Pixabay

De eksisterende regneregler sender uheldige signaler om, at nogen er mere værd end andre. Derfor er en gruppe elever fra Rystensteen Gymnasium gået sammen om at få ophævet regnearternes hierarki.

Hvad er der galt med plus og minus, siden de ikke må udregnes først, hvis der optræder gange- eller divisionstegn senere i et regnestykke?

Det spørgsmål har fået en gruppe gymnasieelever fra  Rysensteen Gymnasium i København til at gå sammen i protest mod de eksisterende regneregler.

“Vi vil ganske enkelt ikke finde os i at blive indoktrinerede med, at nogen bare sådan uden videre skal foran i køen,” udtaler Kamilla Olesen fra 2.Y.

Asger Matthesen fra 3.X er enig med Kamilla. Han understreger, at regnereglerne stammer fra en tid, hvor der i høj grad var forskel på folk.

Gymnasieeleverne mener desuden, at det er helt uacceptabelt at skulle tvinges til at udføre en disciplin, hvor man først kan komme videre, når man har ordnet potenserne.

For konkurrenceevnens skyld
Forslaget møder en del modstand fra landets matematiklærere. Ellen Dreyer fra Risskov Gymnasium ved Aarhus påpeger, at regnearterne er nødt til at være hierarkisk ordnede for at sikre, at regnestykkerne har et bestemt facit.

“Man kan måske godt sige, at matematikken ikke er en demokratisk disciplin,” indrømmer hun, men mener ikke, at man kan gøre noget ved det. “Afskaffer man regnearternes hierarki vil det medføre, at ingen længere med sikkerhed kan vide, hvad svaret på et givet regnestykke er.”

Men det er slet ikke noget problem, mener Line Maria Kjær fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

“Nej, tværtimod så vil det jo styrke kreativiteten og den enkelte elevs mulighed for at udvikle sit helt eget, personlige udtryk. Og det vil da på sigt kun kunne gavne konkurrenceevnen i en globaliseret verden.”