Som de første nogensinde har danske forskere identificeret en politisk debat på en webavis, hvor flere deltagere fremsatte originale synspunkter og behandlede modparten med respekt.

Forskere fra Københavns Universitet havde sat sig for at afdække, præcis hvor mange indlæg det tager, før læserdebatter på Jyllands-Posten og Informations webaviser kommer til at handle om henholdsvis muslimer og Dansk Folkeparti – uanset om det passer med artiklens emne eller ej. De var alle enige om, at processen ville finde sted før eller siden under debatten.

Derfor forbløffede det forskerne, da de ved et tilfælde faldt over en diskussion, som ingen havde troet kunne eksistere. Projektets leder, ph.d. Berit Markow, forklarer.

“Vi opdagede en debat, hvor alle parter undgik personangreb og bragte nye og relevante synspunkter frem. I de millioner af indlæg, vi har analyseret hidtil, har vi aldrig set noget lignende. Og intet i forskningslitteraturen indikerede, at det overhovedet kunne lade sig gøre,” siger den forbløffede forskningschef.

Hitler blev slet ikke nævnt
Men ikke nok med det. Ingen af deltagerne i den diskussion, som forskerne opdagede, anvendte på noget tidspunkt beskyldninger om nazisme.

“Hitler blev simpelthen ikke nævnt. Alle accepterede, at modpartens synspunkter hverken skyldtes sympati for totalitære ideologier eller psykiske sygdomme, men at der ganske enkelt lå fornuftige overvejelser bag. Ufatteligt.”

Men selvom Berit Markow er begejstret for den forbløffende opdagelse, advarer hun mod overdreven optimisme.

“Meget tyder desværre på, at der er tale om en enlig svale. I over 99 procent af alle diskussioner på webaviser kan vi stadig konstatere, at beskyldninger om alvorlige psykiske lidelser og/eller kærlighed til en morderisk despot kommer på banen. Det sker i gennemsnit ved indlæg nummer 4,64. Desværre.”