Karsten Ingolff har siddet i fængsel i næsten halvdelen af sit snart 50-årige liv. Men han har ikke haft en dårlig barndom, og det gør ham til en gåde for den kriminalsociologiske forskning.

Vaneforbryder Karsten Ingolffs kriminelle løbebane startede allerede, da han som 23-årig begik væbnet røveri i det lokale supermarked. Han modtog en fængselsstraf og fik blod på tanden. Siden da har han højst været på fri fod i otte måneder ad gangen.

Det fremgår af biografien Livsstilsforbryderen om Karsten Ingolff, der udkom midt i oktober. Af bogen fremgår det også, at Karsten Ingolff voksede op i en god og ressourcestærk familie, der aldrig forsømte eller forulempede ham.

“Det er gådefuldt og helt uforklarligt, hvordan en vaneforbryder kan vokse ud af så gunstige vilkår,” udtaler kriminalsociolog Jane Ellehammer, der med sine mange års forskningserfaring kender videnskabens konklusioner som sin egen baglomme.

Som humlebien, der ikke kan flyve
Karsten Ingolff beskriver i Livsstilsforbryderen sin barndom som sorgløs og præget af sunde interesser. Forældrene Alice og Hans Christian brugte meget tid sammen med Karsten og hans to yngre søskende, Gitte og Bjarne.

Manglen på overgreb og andre barndomstraumer har vakt så stor forundring blandt kriminologer, at de sammenligner Karsten Ingolff med humlebien, der flyver, selvom det burde være umuligt.

“Vi har gransket bogen og opsøgt kilder, og alle bekræfter, at Karsten Ingolff var en velfungerende og harmonisk dreng, der voksede op i et velfungerende og harmonisk miljø. I den eksisterende forskning er der intet, som kan forklare, hvordan det kan hænge sammen,” erkender Ellehammer.

Hun har derfor taget initiativ til en konference for kriminalsociologiske forskere i det håb, at man i fællesskab vil kunne kaste nyt lys over fænomenet.

Måske er det noget, han har spist
Den britiske antropolog og socialpsykolog Wade Sunchester, der i mange år har undersøgt sammenhængen mellem kostvaner og kriminalitet, er hovedtaler på konferencen.

Han mener, at forklaringen måske skal findes i kosten:

“Selvom man synes, man har haft en lykkelig barndom, kan det sagtens ske, at man ikke har fået kostfibre nok, eller måske har man ikke fået fisk to gange om ugen. Den vinkel har de danske forskere slet ikke belyst, men jeg tror, at der er gode chancer for, at forklaringen skal findes her.”

Ifølge Karsten Ingolff selv skyldes hans hang til kriminalitet udelukkende, at han kan lide spændingen og alligevel aldrig havde ambitioner om at få job og familie. Men den forklaring køber hverken Jane Ellehammer eller Wade Sunchester.

“Kriminelle har det med at efterrationalisere deres handlinger, og derfor skal man ikke bare købe deres egne forklaringer,” advarer Ellehammer, mens Sunchester understreger, at manglende ambitioner sagtens kan skyldes fejlernæring.