Foto: Brett Jordan, Flickr

Foto: Brett Jordan, Flickr

“Den samvittighedsfulde gengivelse af andre menneskers teorier gjorde udslaget,” fortæller censor og professor i semiotik Erik Grauballe. Forleden gav han topkarakter til en studerende, hvis speciale blot hed “ibid.”

Et pragtværk af sjældent set refererende proportioner. Mesterlig brug af noteapparat og forbilledlig aura af henvisningsglæde.

Dette er professor og semiotikforsker Erik Grauballes rosende ord om 29-årige Mads Lackand Lumands speciale, “ibid.”. Titlen henviser til det latinske ord “ibidem”, der betyder “samme sted” og bruges i akademiske tekster, når man gentager en reference til en kilde.

Lumand, der siden 2001 har studeret idéhistorie og semiotik, brugte forkortelsen 452 gange i sit speciale, der består af i alt 8345 referencer til diverse bøger, artikler og akademiske afhandlinger.

Genial mangel på ny viden
Derudover bestod specialet af en forside, en indholdsfortegnelse og en fyldig litteraturliste. Dette talte ikke med i specialets samlede sideantal, men det blev ikke et problem for Lumand, hvis noteapparat let rundede de påkrævede 192.000 anslag (med mellemrum).

“Lumand har samlet alle, der på nogen måde kunne have noget som helst relevant at sige, og refereret utrolig samvittighedsfuldt til dem. Jeg kan ikke forestille mig et bedre skrevet speciale i nyere tid,” siger Erik Grauballe, der har gradueret opgaver og afhandlinger i over 20 år, men aldrig før set et produkt, hvor manglen på originalt materiale og ny viden var så udtalt.

Uoverlagt og tidlig aflevering
Lumand selv fortæller, at han har brugt det meste af de sidste fem år på specialet og egentlig ikke havde planlagt at aflevere før engang i 2014. Men specialekontrakten kom i vejen.

“Jeg blev tvunget ud i en tidlig og uoverlagt afslutning, da jeg ikke kunne få dispensation til et femte forsøg (specialekontrakten tillader den studerende tre forsøg til at bestå, red.). Så ærlig talt er jeg overrasket over den gode karakter – men glad. Jeg mener selv, jeg fik et ganske godt, omend lettere overfladisk, indblik i mine kilder,” fortæller den nybagte kandidat.

Han er nu i fuld gang med at være på dagpenge og forventer snart at kunne få job som konsulent i semiotik inden for det private erhvervsliv.