En ny undersøgelse viser, at lixtallet i regeringens udmeldinger er langt over middel. Regeringen mener, at abstrakte og svære ord i nytårstalen er bedre end konkrete udspil. Professor i dansk sprog kalder det et ”opgør med forfladigelsen af det danske sprog.”

Regeringen har i løbet af sin korte levetid bl.a. introduceret lange ord som ”erkendelsesmæssig rejse”, ”parlamentarisk fast track”, ”synliggørelsesimplementering”, ”idiosynkratisk risiko” samt neologismen (nyopfundet ord, red.) ”trængselsring”.

Og de komplicerede vendinger har allerede haft deres effekt – en ny undersøgelse foretaget a Det Danske Sprog- og Litteraturselskab viser nemlig, at det gennemsnitlige lixtal i regeringens udtalelser både på skrift og i tale er det højeste nogensinde for en regering.

Et nyt niveau
Lix er en forkortelse for et såkaldt læsbarhedsindex – en skala, som giver et mål for en teksts læsbarhed. Jo højere et lixtal, desto sværere regnes en tekst for at være.

I regeringspartierne er der stor tilfredshed med undersøgelsen.

”Vi løfter dansk politik til et nyt niveau, hvor det er slut med at lefle for populisme. Politik er svært at forstå, og det er vores opgave at vise det,” siger statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Hun oplyser til RokokoPosten, at hun med vilje holdt et højt abstraktionsniveau og var ukonkret i sin nytårstale. Tidligere har statsministeren ellers afvist kritikken med henvisning til, at det ikke er passende at komme med politiske udspil i en nytårstale, men det er altså ikke den primære grund.

Opgør med sproglig forfladigelse
Professor i dansk sprogbrug Jørn Lund, Københavns Universitet, som står bag undersøgelsen, vurderer at regeringens høje lixtal er et opgør med den ”forfladigelse af det danske sprog, som danske politikere har været med til at fremme gennem de sidste hundrede år”.

”Kun den særdeles lingvistikkyndige vil kunne forstå indholdet af regeringens forslag og holdninger, ” udtaler Jørn Lund.

Glad for politikagtige ord
Udmeldingen fra Jørn Lund møder opbakning hos økonomiminister Margrethe Vestager (R).

”Historisk set har de Radikale altid holdt elitært sprogbrug i hævd. Derfor er vi ovenud tilfredse med den linje, regeringen her demonstrerer, idet den stemmer yderst godt overens med vores overordnede politik om at sætte hele den lingvistiske agenda for S-R-SF-regeringen,” siger Margrethe Vestager.

Fra kilder i SF forlyder det, at undersøgelsen i den grad har vakt begejstring hos skatteminister Thor Möger Pedersen.

“Det gør skatteministeren glad at bruge svære politikeragtige ord. Det minder ham sådan om hans nyligt overståede timer i samfundsfag i gymnasiet,” siger en anonym rådgiver i partiet.