I flere millioner år har evolutionen systematisk promoveret ulighed og ulovlig forskelsbehandling. Det mener en gruppe borgere, der har indklaget den darwinistiske praksis for ombudsmanden.

Tirsdag morgen indsendte en gruppe danskere en klage til ombudsmanden over evolutionen. De mener, at naturloven er årsag til urimelig forskelsbehandling.

Erik Jakobsen er en af dem, der står bag klagen. Han har altid ønsket at konkurrere i atletikløb på eliteplan, men må erkende, at evolutionen brutalt har knust hans drøm.

“Alle kan se, at evolutionen systematisk favoriserer løbere fra Østafrika med både højde og benlængde i en grad, der er groft diskriminerende, hvis man som jeg er fra Valby og måler 171 cm,” forklarer Erik, der mener, at evolutionen praktiserer en form for genetisk doping.

Den 36-årige Stan Loretta mener også, at evolutionen på groft urimelig vis forfordeler bestemte grupper.

“Jeg holder evolutionen personligt ansvarligt for, at kun mennesker med to X-kromosomer har en livmoder og dermed evnen til at føde børn. Selvom alle, jeg kender, er enige om, at jeg ville være en fantastisk mor, har den naturlov permanent udelukket mig fra nogensinde at blive gravid, alene fordi jeg er en mand,” siger den 36-årige indvandrer fra Mellemøsten.

Urimeligt at favorisere bedst egnede
Erik og Stan er blot to af dem, der nu har sat sig for at stoppe evolutionens hærgen. Andre af klagerne er ikke-asiatiske violinister, kvindelige vægtløftere og skakspillere, der hverken er jøder eller russere. Alle er de enige om, at naturlovens konsekvenser for dem er i strid med danske regler for diskrimination og ligestilling. Og de mener, at det er på høje tid, politikerne griber ind, forklarer Erik Jakobsen.

“I et demokratisk samfund er det simpelthen ikke rimeligt, at tilfældige naturlove uden demokratisk mandat skal gå forud for Folketingets beslutninger. De folkevalgte bliver nødt til at tage et ansvar og få gjort op med den evolution, der gennem millioner af år systematisk har forhindret ligestilling ved at gøre nogle individer bedre egnede end andre,” siger Erik Jakobsen.