Et pilotprojekt i Rebild Kommune viser, at sagsbehandlingen bliver langt mere effektiv, når sagsbehandlerne bruger pendulering i beslutningsprocessen.

Sagsbehandler Tove Hjort sidder ved sit skrivebord. På bordet ligger der en sagsmappe og et stykke papir. På papiret er der tegnet en lodret og en vandret linje.

I højre hånd holder Tove Hjort en snor med et pendul i enden hen over papiret. Så lukker hun øjnene, lægger den anden hånd på sagsmappen og koncentrerer sig. Efter få sekunder begynder pendulet at svinge langs den vandrette streg.

“Ja,” siger Tove, “barnet skal tvangsfjernes.”

Effektivt og ressourcebesparende
Der er gået et år, siden Tove og hendes kolleger første gang prøvede kræfter med den nye metode. Og trods stor skepsis til at begynde med er der ingen, der i dag sætter spørgsmålstegn ved metodens effektivitet.

“Før vi begyndte at bruge pendulering, kunne der gå flere måneder fra, en sag kom på bordet, og til den endelige afgørelse var truffet. Nu tager det sjældent mere end ti minutter,” fortæller Kirsten Frandsen, der er souschef i Center Familie og Handicap, hvor Tove Hjort arbejder.

Kirsten Frandsen fortæller endvidere, at centret bruger langt færre ressourcer, både menneskelige og økonomiske, efter at metoden er taget i brug:

“Det er ikke længere nødvendigt at indhente ekspertvurderinger fra psykologer og andre fagpersoner, og sagsbehandlerne behøver ikke engang have et grundigt kendskab til de sager, de sidder med. De skal bare lige vide nok til at kunne koncentrere sig om at stille ånderne de rette spørgsmål. Det er virkelig smart!”

Brugertilfredsheden vokset markant
Det er ikke kun kommunens ansatte, der er godt tilfredse med penduleringen. Siden projektets start er brugertilfredsheden nemlig vokset fra 59 til hele 83 procent.

Førtidspensionist Tonny Hansen er blandt dem, der er langt mere tilfreds med kommunens nye metoder.

“Jeg har masser af særlige behov og er nødt til at søge om tilskud flere gange om året. Nogle gange får jeg tilsagn, andre gange afslag, men efter at de er begyndt at svinge pendulerne, virker beslutningerne langt mindre tilfældige end før,” siger Tonny, der også er glad for at slippe for alle de samtaler og undersøgelser, han før skulle gennem, før kommunen skulle beslutte, om han kunne få sine tilskud.

Pilotprojektets resultater er sendt til evaluering i Folketingets kommunaludvalg, der forventes at anbefale samtlige landets kommuner at tage metoden til sig i løbet af 2012.