En koldkrigsforsker har opdaget, at en kendt dansker var en vigtig spion for østblokken før jerntæppets fald. RokokoPostens gravergruppe kan i dag afsløre, at spionen var Lauritz Jensen kendt fra tv-dokumentaren Matador.

Koldkrigsforskeren Thomas Wegener Friis har opdaget, at en kendt nulevende dansker var spion for det hemmelige østtyske politi, Stasi, inden murens fald. Hidtil har offentligheden ikke fået oplyst spionens identitet. Men nu kan RokokoPosten berette, at spionen var Lauritz Jensen, der i daglig tale var kendt som “Røde” i provinsbyen Korsbæk, hvor han havde sin gang.

Dæknavn: Røde
I Stasis arkiver er “Røde” kendt under dæknavnet “Røde”, hvilket gjorde det relativt nemt at spore hans identitet for historiker Thomas Wegener Friis.

I arkiverne bliver det dokumenteret, at “Røde” i årevis har oplyst østtyske myndigheder om vigtige statshemmeligheder fra De Danske Statsbaner, hvor han arbejdede i flere år. Arkiverne viser desuden, at “Røde” i en længere periode i 1940’erne opholdt sig i Moskva, hvor han sandsynligvis underviste kommende agenter i dansk kultur med særligt fokus på folkeligt appellerende sange.

Partiet havde altid ret
Som led i sin dækidentitet har “Røde” udadtil foregivet at være en almindelig, djærv dansk arbejder. En tilforladelig person, der godt kunne gå i borgerligt tøj, hvad billedet viser, men som altid kunne kendes på kommunistens lastefulde pilsner, der skulle understøtte det svage moralske fundament. Af samme grund var proletariatets diktatur eller far Stalin heller aldrig langt væk for “Røde”.

Heller ikke sin egen families behov var han villig at prioritere. “Røde” forsømte konstant sine nærmeste  til fordel for det parti, som han tilsyneladende mente, altid havde ret.

Selvom sagen mod “Røde” med stor sandsynlighed er forældet, regner Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager med at udtrykke sin kraftigste misbilligelse og sandsynligvis indsende en skriftlig klage til både Lise Nørgaard og DR Drama.