Underrubrikken er det sted i den journalistiske tekst, hvor rubrikken uddybes, og den efterfølgende tekst opsummeres. Igangværende sætning fortæller, at den er underrubrikkens sidste, og at der efter punktummet følger en brødtekst, der kun handler om brødteksten selv.

Denne artikel er selvrefererende. Det bekræfter den foregående sætning, der tillige er brødtekstens første. De følgende linjer i citationstegn underbygger påstanden om artiklens selvrefererende natur:

“Ordene inden for disse citationstegn kan udelukkende fungere som bevis på, at de befinder sig inden for to citationstegn.”

Dermed holder  første afsnit af brødteksten ikke, hvad det lover. Men det er det næste citationstegnsindrammede tekststykke uenig i:

“Teksten mellem artiklens første sæt citationstegn er helt og aldeles selvrefererende. Så selvom ordet ‘selvrefererende’ ikke optræder direkte, må man dog stadig sige, at linjerne bekræfter artiklens selvrefererende natur.”

Hvilket artiklens sidste sætning ikke forholder sig yderligere til, hvorimod den med ordet “artiklen” afslutter artiklen.