“Noget kunne tyde på, at menneskers niveau af glæde har betydning for, om de er lykkelige,” udtaler den anerkendte lykkeforsker, Dr. Stephen Merritt, der har undersøgt flere tusinde amerikaneres humør.

Idéen kom ganske uventet. Dr. Stephen Merritt, psykolog og forsker i lykke, var i færd med at undersøge, hvorvidt klinisk depression har en effekt på unge mænds sindstilstand, da det pludselig slog ham.

“Måske har glæde indflydelse på menneskers lykke? Måske er glade individer mere tilbøjelige til at have et lykkeligt sind end mindre glade individer?” spurgte Merritt sig selv, og da RokokoPosten to år senere møder ham på hans arbejdsplads, Stanford University, er han kommet svaret meget nærmere.

Lykke og glæde nært forbundne
På Merritts skrivebord ligger bunker af udskrifter med over 5000 amerikanske borgeres udsagn om deres forhold til glæde og lykke. Meget kunne tyde på, at de to tilstande er nært forbundne.

“Lad mig udtrykke det på en simpel måde: Hvis du er glad, er du formentlig også lykkelig. Det er selvfølgelig en grov forenkling af det komplicerede statistiske materiale, men tendensen er ikke til at overse,” fortæller Merritt, der dog er i tvivl om, hvorvidt der er en kausalforbindelse mellem glæde og lykke eller blot tale om en korrelation.

Kan også forhindre nedtrykthed
“Vi ved endnu ikke med komplet sikkerhed, om glæde er den direkte årsag til lykke, eller om de to tilstande blot optræder sammen af en tredje årsag,” uddyber psykologen, der har fået en bevilling fra Stanford på 3 mio. dollars til at undersøge netop dette forhold samt forske i, hvorvidt glæde også mindsker risikoen for nedtrykthed.

Hvis det viser sig, at der er en kausal sammenhæng mellem glæde, lykke og nedtrykthed, kan det medføre store forandringer inden for Merritts fag:

“Om nogle år kan man måske udvikle en psykologisk tilgang, der forsøger at fremme glæde i behandlingen af mindre lykkelige patienter – en fascinerende tanke!”