Kirkeminister Manu Sareen har nedsat et udvalg, der skal revidere Bibelen. Der bør nemlig stå, at Gud anerkender homoseksuelle ægteskaber. Gud selv tøver med at udtale sig om den konkrete sag.

Kristendommen handler om, at Gud har sendt sin søn til verden for at lære mennesker at være gode. Men Bibelen er forældet og modsvarer ikke det moderne menneskes forståelse af, hvad der er Guds hensigt.

Derfor har Manu Sareen givet et udvalg under Kirkeministeriet den opgave at revidere Bibelen, så dens budskab passer bedre ind i en nutidig, dansk kontekst.

“Der er ganske vist kommet flere nye versioner af Bibelen, men her har man jo udelukkende koncentreret sig om en modernisering af sproget. Debatten om homovielserne viser dog tydeligt, at der er brug for en endnu mere omfattende revision af selve indholdet,” udtaler kirkeministeren.

Gud bør anerkende homoseksuelle ægteskaber
Kirkeministeren mener, at det for eksempel er en fejl i Bibelen, at hverken Gud eller Jesus på noget tidspunkt nævner, at mennesker ikke bør skele til køn, når de ønsker at indgå ægteskab.

“Eftersom kristendommen handler om næstekærlighed og dermed også modstand mod diskrimination, bør Gud også anerkende homoseksuelle ægteskaber. Og det skal selvfølgelig fremgå klart af Bibelen, så vi ikke fremover skal have den slags debatter, som lige nu truer med at splitte den folkekirke, jeg har ansvaret for,” fastslår Manu Sareen.

Sareen ønsker desuden at få fjernet de vers i Bibelen, hvor Jesus rejser tvivl om, hvorvidt Gud vil frelse alle mennesker. Og så skal de mest voldelige og udemokratiske fortællinger skrives om.

“Det giver jo slet ikke mening, at Gud lader verden oversvømme eller dræber små børn,” forklarer Sareen, der mener, at moderne mennesker lettere vil kunne identificere sig med teksten, hvis Gud i stedet nøjes med at lade folks kældre blive oversvømmet eller kapper strømmen under en vigtig fodboldkamp.

Vage udmeldinger fra Himmeriget
Gud Herren selv vil ikke afsløre, hvad han mener om vielse af homoseksuelle eller om Sareens håndtering af sagen.

“Jeg kan desværre ikke udtale mig om personspørgsmål eller konkrete politiske sager,” udtaler Gud.

Han erkender dog, at sager som den aktuelle kan få ham til at ærgre sig lidt over, at han skabte mennesket med så begrænset hjernekapacitet.

“En så primitiv hjerne kombineret med den evne til at skelne mellem godt og ondt, som I tilranede jer ved at spise af Kundskabens Træ – det er jo en ulykke, der venter på at ske,” siger han med en hovedrysten.

Alligevel er han ikke nervøs for, at hans oprindelige plan med verden går i vasken.

“Jeg skal nok få styr på det hele, før det er for sent,” lover han.

“Jeg er trods alt Gud og ikke politiker.”