Foto: Mogens Engelund, Wikimedia Commons

Foto: Mogens Engelund, Wikimedia Commons

Politikere og eksperter mener, at navnet Vollsmose har tvunget mange af kvarterets beboere til at påtage sig en destruktiv og voldelig identitet. Derfor har Odense Byråd besluttet, at området fremover skal kaldes Fredseng.

“Hvis man længe nok siger til nogen, at de er voldelige, så bliver det en selvopfyldende profeti, og det er desværre sket i Vollsmose,” forklarer ph.d. og ekspert i kriminalpræventiv lingvistik, Bjarke Vølver.

Bjarke Vølver har i årevis studeret sammenhængen mellem navne og handlinger og desuden fungeret som sproglig konsulent for Odense Byråd op til navneforandringen.

Opfordring til vold og moseri
”Der er ingen tvivl om, at det er utrolig uheldigt, at man har valgt et navn til kvarteret, der lyder som en slet skjult opfordring til på voldelig vis at mose folk. Som enhver førsteårsstuderende på filosofi ved, så er det jo sproget, der skaber virkeligheden,” forklarer Bjarke Vølver og fortsætter:

“Tag for eksempel Hellerup og Gellerup. Her er kun et enkelt bogstav til forskel. Hellerup har et ‘h’ først, hvilket giver associationer til ord som ‘høj’ og ‘herlig’, mens ‘g’ får folk til at tænke på ord som ‘grim’, ‘gusten’ og ‘grov’. Hvad begyndelsesbogstavet har betydet for de to kvarterer er kun alt, alt for tydeligt,” konstaterer han med alvorstung mine.

”Resultatet i Vollsmose bliver derfor, at de såkaldt ‘voldelige’ bliver ofre for samfundets ønske om at stemple indbyggerne i et bestemt område,” forklarer Bjarke Vølver og tilføjer, at det trods alt er heldigt, at problemet nu er identificeret, så det kan blive løst gennem en målrettet udskiftning af skilte og bykort.

Minister: Problemer forsvinder, hvis de ikke bliver nævnt
Fra politisk hold er der også glæde over, at det tidligere Vollsmose nu hedder Fredseng.

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, har varmt støttet navneændringen. Siden han egenhændigt afskaffede samtlige danske ghettoer ved at forbyde embedsapparatet at bruge ordet, har ministeren fået øjnene op for, hvor effektiv metoden er.

“Det fantastiske er, at hvis man undlader at nævne problemet, så forsvinder det af sig selv,” jubler han.

“Tænk på, hvor fantastisk et sted det bliver efter et par år, hvor man på sproglig vis skaber fred på en dejlig grøn eng i stedet for vold i en skummel mose,” siger Carsten Hansen.