Stadig oftere demonstrerer skribenter og skiltemagere en manglende evne til at beherske de såkaldte anførselstegn. Nu råber sprogekspert vagt i “gevær”.

Ove Lund er lektor ved Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik ved Aarhus “Universitet”, og han er stærkt bekymret over en tendens til skamløs brug af anførselstegn i “irrelevante” sammenhænge. Derfor kræver han, at danske sprogbrugere gør sig mere umage, når de “anvender” dette tegn.

“Det er et stort problem, at mange folk simpelthen ikke kan adskille noget, der er et citat, og noget, der kun er ‘ironisk’,” siger han og tegner “gåseøjne” med pege- og langfinger i luften foran sig for at illustrere problemet.

Et stort “problem”
“Alt for mange tror, at hvis blot man siger noget, man ikke mener, kan man uden videre bruge anførselstegn til at lægge en form for distance,” forklarer Ove Lund.

“Men desværre er det ikke helt så ‘enkelt’. Det kan give alvorlige forståelsesproblemer, hvis ikke man gør sig umage og doserer sine anførselstegn korrekt,” påpeger han.

Kommentatorer skal afvænnes gradvist
Derfor vil Ove Lund nu indstille til Dansk “Sprognævn”, at danskerne fremover kun må bruge anførselstegn, når det helt entydigt fremgår af sammenhængen, hvorvidt der er tale om et “citat” eller blot noget, som skribenten ønsker at lægge en “ironisk” distance til.

“Jeg tror, at det vil føre til et langt bedre sprogligt klima og sikre, at mange af de ‘misforståelser’, som anførselstegnene hidtil har skabt, vil kunne undgås,” forklarer Ove Lund, men gør dog opmærksom på, at mange politiske kommentatorer skal på en gradvis afvænning.

Netop blandt denne gruppe er brugen af anførselstegn ifølge Ove Lund nemlig så udbredt, at et forbud ville sætte en stopper for al politisk kommentarvirksomhed i mange årtier fremover.