Foto: Alexius Horatius, Wikimedia Commons

Foto: Alexius Horatius, Wikimedia Commons

De bittesmå lejligheder på Nørrebro er ikke egnede til boliger. Det er rent menneskeplageri, mener forsvin for Svineetisk Råd og kræver klare retningslinjer for en mere human menneskevelfærd.

Rådne og revnede gulvbrædder, ramponerede køkkenlåger og utætte vinduer. Sådan ser virkeligheden ud for mange hundrede tremme-københavnere, der har købt eller lejet en lejlighed på Nørrebro.

”Egentlig er de dårlige boliger et problem i mange dele af København, men på Nørrebro kan vi konstatere, at beboerne har et leveareal på helt ned til 12 kvm pr. person,” oplyser forsvin for Svineetisk Råd, Yorkshire-soen Betty.

Ifølge rådet er de små lejligheder ikke egnede til menneskeboliger, selvom københavnerne selv efterspørger og betaler for dem i dyre domme. Det er således ikke usædvanligt, at en bolig på omkring 70 kvm kan koste over 2 mio. kr.

Ikke selv ansvarlige
”Typisk har beboeren ønsket at bo et hipt og attraktivt sted, men finder for sent ud af, hvor besværligt det er med wc på gangen, bad i kælderen og bruser oven i håndvasken,” forklarer Betty og mener derfor ikke, at ansvaret for københavnernes leveforhold primært ligger hos dem selv.

”I Svineetisk Råd har vi foretaget en rundspørge blandt en række ejere og lejere af Nørrebro-lejligheder og kan se, at både ejendomsmæglere, kreative virksomheder og arrangører af mangfoldighedsevents er med til at tvinge københavnerne ud i uhensigtsmæssige boligkøb,” lyder det fra rådets chefforsker, Duroc-ornen Basse, der er antropolog og ekspert i menneskeetik.

Det er menneskenes tur
Løsningen på problemet er ifølge Basse og Betty et øget fokus på menneskevelfærd fra regeringens side.

”Det er vigtigt med klare retningslinjer for, hvornår en bolig kan betragtes som acceptabel, så vi undgår misforståelser og menneskeplageri,” forklarer Betty, der er glad for, at regeringen tidligere har grebet ind over for dyrs problemer, men nu mener, at det er menneskenes tur:

”Da Hundeetisk Råd kritiserede aktiv dødshjælp for hunde, reagerede Christiansborg med en glimrende 2020-plan for afskaffelse af den såkaldte aflivningspraksis. Vi håber, at de vil udvise en lignende iver, når det kommer til at forbedre livskvaliteten for de mange tremme-københavnere.”