Foto: lokigrl616, Freeimages.com

Foto: lokigrl616, Freeimages.com

Flere og flere mener, at irrationale tal er fri fantasi. Nu tager en gruppe matematikere til genmæle.

Anders Gregersen er matematiker og ansat som lektor ved Aarhus Universitet. Og så er han sur. Meget sur. Ligesom flere af hans kolleger.

Matematikernes vrede skyldes, at flere og flere mennesker mener, at irrationale tal ikke findes i virkeligheden, men blot er noget, som matematikerne har fundet på for egen vindings skyld.

Nyttefilosof Klaus Bjerre er en af de mest fremtrædende kritikere i Danmark. Ifølge ham er idéen om irrationale tal et onde, som koster samfundet millioner af kroner.

“Du kan fint gå ud og se, at der er tre eller fire af et eller andet. Endda også halve eller kvarte. Men hvor kan du lige gå hen og se pi?” lyder det fra Klaus Bjerre.

Indirekte beviser
Anders Gregersen medgiver, at det kan være vanskeligt at identificere de irrationale tal, og at det kræver særlig træning og kendskab til esoteriske formler at erkende dem.

“Det er en transcendent indsigt, som man må tilegne sig gennem mange års dedikerede studier,” siger han.

For Gregersen er det dog et stærkt argument for, at man fortsat skal bruge offentlige midler på at forske i irrationale tal.

“Der er tale om noget usynligt, som mennesket ikke kan erkende direkte, og som kun lader sig indfange ved hjælp af indirekte beviser og modstridsargumenter. Det er en vanskelig kunst, som uindviede har svært ved at forstå. Men det er altså ikke ensbetydende med, at det bare er noget, vi finder på,” understreger han.

Undskyldning for vranglære
Klaus Bjerre har dog ingen sympati for Anders Gregersens argumenter:

“Jeg ser kun en dårlig undskyldning for at fastholde og videreføre en vranglære, som ingen vegne fører,” fnyser han.

Det synspunkt bakker mange gymnasielærere op om. De er begyndt at nægte at undervise i irrationale tal og mener, at hvis ungdommen skal lære om dem, bør det høre til historieundervisningen.

Men Anders Gregersen og hans kolleger har ikke i sinde at give op.

“Det er kættersk at vende sig mod læren om de irrationale tal, og jeg er meget glad for, at vi efterhånden er en stor flok, som vil kæmpe til døden mod, at man afviser noget, bare fordi man ikke kan føre direkte bevis for dets eksistens!”