Når en kvinde ligger på briksen, er hun reduceret til bærer af skamfulde kønssygdomme eller blot en fødemaskine. Sådan lyder det fra Dansk Kvindesamfund, der sætter spørgsmålstegn ved det rimelige i overhovedet at tillade gynækologer.

Danske kvinder har i mange år gået til gynækolog, når de fx ville testes for sygdomme i underlivet, undersøges i forbindelse med graviditet eller få råd om prævention. Men ifølge Dansk Kvindesamfund fornedrer denne praksis hele kvindekønnet med sin insisteren på at indføre falliske fremmedlegemer i kvindens krop.

“Så snart en kvinde lægger benene i de dertil indrettede bøjler, er hun ikke længere et menneske med følelser, tanker og personlighed, men slet og ret en krop, som gynækologen kan beskue som et objekt,” mener Ulla Tornemand Larsen, der er medlem af foreningens styrelse og tidligere på ugen udtalte sig kritisk om DR2’s nye program, hvor Thomas Blachman og en mandlig gæst taler, mens en nøgen kvinde står foran dem.

Det mandlige blik
“Uligheden, stigmatiseringen og tingsliggørelsen træder tydeligt frem, hvis man ser på den terminologi, som lægerne bruger om deres kvindelige patienter: Der tales om kønssygdomme, kræft i underlivet, seksuel dysfunktion og graviditet, hvorved man enten nedgør kvindens seksualitet og køn eller reducerer hende til en forplantningsmaskine,” påpeger Tornemand Larsen, der har anvendt teorier om “the male gaze” (det mandlige blik, red.) i Dansk Kvindesamfunds nye brochure om medicinske kønsstereotyper. I denne står blandt andet følgende:

“I løbet af en gynækologisk undersøgelse bruger lægen den status, som det patriarkalske samfund giver vedkommende, til at se på kvinden uden at møde hende som menneske. I stedet for selv at lade kvinden forstå sin sundhedsmæssige situation i forhold til før-vestlige og ikke-kønnede begreber, placerer lægen hende med sine hegemoniske medicinske termer i en hæmmende struktur, hvor man enten er gravid eller ej, syg eller ej og så videre.”

Halvt års feminisme
Hvorvidt lægen selv er en kvinde har ingen betydning, fastslår brochuren, da patriarkatets strukturer sagtens kan få også kvindelige lægestuderende til at bruge det mandlige blik.

På grund af denne ulighed mener Ulla Tornemand Larsen, at gynækologer er problematiske, hvis Danmark ønsker at opnå fuldt ligeværd mellem kønnene:

“Selvfølgelig kan vi ikke med et slag forbyde den type læger, men meget taler for, at de i det mindste underkastes en længere psykologisk undersøgelse og desuden gennemgår mindst et halvt års undervisning i feministisk teori.”