Ved hjælp af mishagsytringer og vandpistoler er det lykkedes Enhedslistens revolutionære folkemilits at gennemføre en marxistisk revolution.

Få havde forestillet sig, at det kunne komme til en kommunistisk revolution i Danmark. Men det var ikke desto mindre, præcis hvad Enhedslisten gennemførte i onsdags.

Lidt over middag overtog tropper fra Enhedslistens revolutionære folkemilits Christiansborg og samtlige ministerier, hvorefter Johanne Schmidt-Nielsen erklærede, at Danmark fremover er underlagt proletariatets diktatur.

Revolutionen blev gennemført som et overraskelsesangreb, hvis voldsomhed kom bag på alle. Enhedslistens tropper var udstyret med et omfattende arsenal af vandpistoler og -balloner i forskellige udformninger samt overmoden frugt, primært tomater.

Desuden anvendte de proletariske tropper psykologisk krigsførelse i form af avancerede støjvåben som fløjter, buhråb, store bannere med ukvemsord samt batik og uldne sweatre fra 1974.

Vandet flød i gaderne
Pernille Skipper kommanderede en gruppe rødgardister, der, bevæbnet med fløjter fra lavprisbutikken Tiger og stormgeværer af typen Super Soaker, formåede at indtage Økonomi- og Indenrigsministeriet efter intense kampe med myndighederne.

Et anonymt medlem af Hjemmeværnet, der sloges med de revolutionære styrker, fortæller, at kampene var ekstremt brutale, og at vandet flød ankeldybt i gaderne.

Revolution er vandkamp
“De kom fra alle sider med fløjter, vandballoner og -pistoler og omringede os på Slotsholmsgade. Det sidste, jeg husker, før jeg fik vand i næsen og mistede bevidstheden, var, at Pernille Skipper råbte, at revolutionen ikke kun var en klassekamp, men en vandkamp,” siger hjemmeværnsmanden, der efterfølgende blev reddet og tørret af lokale kontrarevolutionære.

Partiets nye regerende centralkomité, der lyder det officielle navn “Enhedslistens Magtfuldkomne Hovedbestyrelse”, har efter revolutionen pålagt RokokoPosten og alle landets andre medier at bringe følgende erklæring:

“Kammerater! Kapitalens lejehær i form af politi og militær er nu endegyldigt skyllet bort. Vor folkehærs våben har gennemblødt den kapitalistiske verdensorden og fået den til at smuldre bort som et sandslot i brændingen. Alle medlemmer af den tidligere herskende klasse vil inden længe blive depoteret til Lalandia.”