Ordet “næsebor” sender misvisende signaler om maskuliniseret seksualitet, mener Foreningen af Kvindelige Øre-næse-hals-læger i Danmark, der vil inddrage patienter i omdøbningen af andre problematiske anatomiske begreber.

De aflange huller på undersiden af næsen har intet at gøre med runde metalstænger med skær. Derfor foreslår Foreningen af Kvindelige Øre-næse-hals-læger i Danmark (KØD), at de i stedet skal hedde “åndehuller”.

Foreningens forkvinde, Susse Alstrøm, mener, at ordet “næsebor”, ligesom en række andre anatomiske begreber, bærer præg af en utidssvarende, patriarkalsk tankegang.

“Et bor er en typisk maskulin genstand, der skaber associationer til muskelmagt og penetration. Og taler man om et fænomen som ‘udspilede næsebor’, kommer der uvægerligt seksuelle undertoner ind i billedet. ‘Åndehuller’ er en langt mere dækkende betegnelse for huller, man trækker vejret igennem,” lyder det fra Susse Alstrøm.

Problematiske adamsæbler
Forslaget om fremover at kalde næsebor for åndehuller blev rejst på en konference om forældede anatomiske udtryk, som foreningen afholdt i weekenden.

Der var stor opbakning til denne ændring, mens det viste sig mere problematisk at få godkendt alternativer til andre udtryk som “adamsæble”, “stigbøjle”, “hammer” og “ambolt”.

“Vi er enige om, at ‘adamsæble’ sender dårlige signaler om syndefald og kvindelig underdanighed, men det har ikke været muligt for os at blive enige om et alternativ,” fortæller en af konferencedeltagerne, øre-næse-hals-læge Winnie Jørgensen.

Hun foretrækker selv ordet “halsklump”, men erkender, at det kan være problematisk, eftersom udtrykket “en klump i halsen” ikke har noget med adamsæblet at gøre.

Patientinddragelse
Foreningen vil nu inddrage interesserede i beslutningsarbejdet via en Facebook-side.

“Det er selvfølgelig vigtigt at vælge ord, som patienterne er glade for, så når vi ikke selv kan blive enige, er det helt naturligt at lægge det ud til offentlig debat,” mener Susse Alstrøm.

Hen over sommeren kan alle, der har lyst, foreslå nye ord for adamsæble, stigbøjle, ambolt og hammer. Senere på året vil man så kunne stemme om forslagene, hvorefter Dansk Sprognævn vil blive inddraget for at ændre navnene officielt.

“Man kan også vinde en iPad,” afslører Susse Alstrøm.