Foto: Alcook101, Wikipedia

Foto: Alcook101, Wikipedia

Normalt ville her være en underrubrik, der kort opsummerede det væsentlige i det følgende. Det er imidlertid ikke tilfældet i denne artikel, da offentlighedsloven har tømt den for indhold.

Der er muligvis foregået noget suspekt internt i statsadministrationen, som pressen imidlertid ikke har nogen mulighed for eller ret til at få oplyst.

Da ingen af de involverede har lyst til at gøre opmærksom på det muligvis problematiske forhold af egen drift, er den ukendte sag derfor heller ikke genstand for journalistisk dækning.

Muligvis alvorligt
Selvom ingen ved, om der er en sag, eller hvad denne i givet fald drejer sig om, har RokokoPosten talt med Jørgen Skovgaard, der er ph.d. i uspecificerede kritisable forhold i dansk forvaltningsret.

“Der kunne være tale om noget, der mindede om Helle Thornings skattesag, Peter Brixtoftes ageren i Farum eller regeringens hemmeligholdte vurdering af, hvor mange der røg ud af dagpengesystemet,” siger Jørgen Skovgaard og tilføjer, at det også kunne være en aldeles ligegyldig sag, hvilket ingen ud over de implicerede nogensinde får mulighed for at vurdere.

Adspurgt om, hvori det kritisable ville kunne bestå, forklarer Jørgen Skovgaard:

“Såfremt det havde været en sag, kunne man antage, at det problematiske kunne bestå i noget, som embedsfolk har korresponderet – eller på anden måde kommunikeret med politikere – om, og som offentligheden, eller i hvert fald dem, der støtter oppositionen, ville finde rimelig interessant,” siger han.

“Der ville muligvis også være enkelte af regeringens støtter, som ville finde kritikken berettiget af rent principielle grunde. Interessant nok ville det præcis modsatte være tilfældet, hvis det var den anden blok, som havde regeringsmagten,” forklarer Jørgen Skovgaard.

Embedsmand siger ‘hej’
I forsøget på at skrive en artikel om den mulige sag, har RokokoPosten også kontaktet et bredt udvalg af ministre, der dog alle afviser at have begået noget kritisabelt, hvorfor det også er umuligt at udlevere materiale, der kunne belaste dem.

En anonym embedsmand, som muligvis kunne have forbindelse til den ikke-eksisterende sag, forklarer:

“Eftersom der ikke er nogen historie, kan jeg ikke rigtig se behovet for at udtale mig om noget som helst. Hav en dejlig dag, hej-hej.”