En gruppe kvinder har opfundet en tolerant og imødekommende gestus, som de fremover vil bruge til at hilse på islamister, der af religiøse grunde ikke vil give hånd til kvinder.

Tove Bjerregaard er leder af organisationen Kvinder for Lavpraktisk Multikultur, der arbejder for en bedre tone mellem indvandrere og danskere. Her har man længe været træt af ikke at kunne hilse på islamistiske muslimer, som nægter at give hånd til medlemmer af det modsatte køn.

“Som kvinde forstår jeg godt, at det ikke på nogen måde er et udtryk for disrespekt, at mandlige muslimer ikke vil røre ved mig på grund af mit køn. Ja, jeg finder det faktisk berigende på en lidt eksotisk måde at blive behandlet som en halvgiftig potentiel sexpartner af fremmede mennesker, jeg kun møder flygtigt og oftest i professionelle sammenhænge. Men alligevel synes jeg, at vi har manglet en respektfuld hilsegestus, så vores relation kunne blive endnu mere jævnbyrdig,” siger Tove Bjerregaard.

‘Phor-Kyu’
På grund af berøringsforbuddet har flere islamister udviklet deres egne hilseritualer, som eksempelvis kan involvere at lægge hånden på hjertet, bukke eller andet. I sympati med dette og inspireret af en alternativ kampagne mod prostatakræft har Kvinder for Lavpraktisk Multikultur derfor udviklet deres egen toleranceprægede og imødekommende måde at hilse på islamister på.

“Metoden indebærer en udstrakt langemand ledsaget af ordene ‘Phor-Kyu’, der på et ganske særligt selvopfundet trylletolerancesprog betyder ‘Vær hilset, ærede medborger, i dette økumeniske og toleranceprægede samfund’,” siger Tove Bjerregaard alvorligt og fremhæver, at hvis hilsenen måske også kan få de håndsky islamister til at tænke på deres prostatas velbefindende, er det kun en ekstra bonus.

Vil ikke fornærme
Adspurgt om, hvorvidt det kan være et problem, at enkelte muslimer måske vil opleve den nye hilsen som fornærmende, ser organisationslederen chokeret ud.

“Det er selvsagt ikke meningen. Vi respekterer alle mennesker og håber bare, at islamister også respekterer, at vores egen måde at udvise respekt og imødekommenhed over for dem på foregår med en strakt langemand og ordene ‘Phor-Kyu’. Der skal være plads til forskellighed, så vi ikke sidder fast i fordomme om, hvad der er den ‘rigtige’ eller ‘forkerte’ måde at hilse en medborger på,” slutter Tove Bjerregaard.