Foto: Ft.dk

RokokoPosten er kommet i besiddelse af Venstres nye valgprogram, der blot mangler enkelte præciseringer. Læs det her.

For at imødekomme usikkerheden om Venstres politiske linje har partiet allerede nu formuleret deres program til næste valg. Der er dog enkelte ting, der først kan vedtages, når valget er udskrevet.

Målsætning
Venstre er Danmarks __________ parti. Vi anser det for afgørende, at __________ kan opretholde de beføjelser, der er nødvendige for, at  __________ kan trives og opnå  maksimal __________.

Denne __________ er styrende for alt, hvad vi gør. Vi vil i __________ sager anlægge en anden __________ for at få tingene til at gå pragmatisk op i det folkestyre, vi har i Danmark, og som vi for alt i verden ønsker at __________.

Skat
Skatten på indkomster i Danmark er alt for ______. Det hæmmer __________s mulighed for at __________.

Vi vil løse problemet med en reform, som __________ topskatten markant. Også i bunden af skattesystemet ønsker vi justeringer, som __________ de lavest lønnede og dem, der ikke har arbejde. Men vi vil ikke foregøgle nogen, at det er nemt at gennemføre disse tiltag. Det skal ses i sammenhæng med andre reformer, der sikrer værdien af __________, __________, __________ og ministerpensionerne.

Velfærd
Venstre står vagt om velfærdsstaten! Og vi vil ikke bare bevare den – vi vil udvikle den.

I den henseende falder det os særligt for brystet, at __________ har så svære kår. Vi taler om en meget stor gruppe af danskere; måske over en million vælgere. Vi vil komme dem til hjælp med skattelettelser og direkte tilskud.

Men ingen ny udgift uden finansiering! Venstre vil ikke gældsætte Danmark. Vi finder pengene ved hjælp af nogle optimistiske prognoser, der lokaliserer områder, hvor udgiftstrykket bliver mindre fra og med afslutningen af den valgperiode, næste valg rækker frem til. Provenuet af disse besparelser vil vi investere her og nu.

Udenrigspolitik
Venstre har siden Uffe Ellemann-Jensen været det parti, der holdt hånden på roret i Danmarks udenrigspolitik. Tiderne har ændret sig, og i dag er det profiler som _____________ og __________,  der med utvetydig opbakning i partiet sikrer, at Danmark er fast forankret i __________ og __________!