Deres iver efter at rette på andre trafikanter er en enorm ressource for samfundet, mener Østjyllands Politi, som har ansat en gruppe mænd over 65 til at udskrive mindre bøder.

“Hov hov, lille ven, det må man ikke, det der!”

Tonen er hård, men retfærdig, når 67-årige Gunnar Løvbjerg med cykelklemmerne er på patrulje. Gunnar gik på efterløn for fem år siden, men holder sig i gang ved at overvåge et vejkryds i Aarhus og udskrive bøder, når han opdager noget ulovligt.

I dag er det Laura Vibe Knudsens tur.

“Hun cyklede lige lovlig langt ud i fodgængerfeltet, inden hun hoppede af. Den går ikke,” forklarer Gunnar Løvbjerg efter, at han har sendt Laura af sted med en bøde på 700 kr. for kørsel på fortov eller gangsti.

Godt inde i reglerne
Før i tiden plejede Gunnar blot at råbe efter cyklister og fodgængere, når de overtrådte loven, men nu har Østjyllands Politi givet ham bemyndigelse til at standse trafikanter og udskrive bøder. Dermed kan de østjyske betjente bruge deres tid på mere alvorlig kriminalitet.

“Vi lagde mærke til, at ældre mænd, der bar cykelklemmer, var utrolig godt inde i færdselsreglerne. Derfor sendte vi invitationer til optagelsesprøve ud via lokale foreninger,” forklarer færdselsafdelingens leder, vicepolitiinspektør Martin Mogensen.

Interessen var massiv, og da de fleste ansøgere klarede prøven uden fejl, måtte færdselsafdelingen anvende yderligere kriterier.

Vil gerne forklare loven
“Vi gik en tur med dem i byen, og allerede inden vi var kommet ud af døren, råbte en af mændene efter en fodgænger, der gik over for rødt i et temmelig øde kryds,” fortæller Martin Mogensen, der kort efter ansatte manden samt 29 andre kvalificerede borgere.

Siden har Østjyllands Politi oplevet en “betydelig øgning” af udskrevne bøder, ligesom sagsbehandlingen ved klager er blevet langt mere effektiv.

“Hvis en borger klager over, at vedkommende fx er blevet stoppet for at have cyklet med kun én hånd på styret, vil den, der har udskrevet bøden, typisk svare samme dag. De er meget ivrige efter at forklare færdselsloven,” siger vicepolitiinspektøren og planlægger at promovere sin idé i resten af landet:

“Det vil frigive mange ressourcer, som vi kan bruge på vigtigere ting, fx at anholde mennesker, der ryger illegale planter!”