Medier og politikere fortæller os konstant, at danskerne er bestemte ting eller har det på en bestemt måde. Men de fleste borgere gider faktisk ikke den slags overfladiske generaliseringer.

Danskerne er verdens lykkeligste folk. Danskerne er trætte af regeringen. Danskerne kan godt lide at brokke sig.

Det er bare tre af de udsagn, der i de sidste par uger er dukket op i medierne, enten via en politiker eller fra journalisterne selv.

Men faktisk mener danske læsere, lyttere og seere, at man gør den offentlige debat en bjørnetjeneste ved at omtale borgerne i et land som en ensartet masse.

Nogle danskere i stedet
“Jeg har læst masser af overskrifter om, hvordan danskerne har det med snart det ene, snart det andet. Langt de fleste gange har jeg tænkt: Jamen, jeg er vel også dansker, og jeg har det lige omvendt. På den måde bliver man smidt i en kasse, hvor man ikke hører hjemme,” udtaler en dansker, der ønsker at være anonym.

En anden dansker, der heller ikke vil have sit navn frem, men som til gengæld har en længere videregående uddannelse, mener, at den generaliserende omtale skyldes mediernes generelle deroute.

“Journalister gider ikke længere formidle deres stof på en nuanceret måde. Overskriften skal være kort og fængende, og så betyder det mindre, om den er helt sand,” udtaler den veluddannede dansker, der af samme grund ikke har fulgt med i medierne siden 1993, men har analyseret sig frem til, at problemet kunne undgås, hvis man i stedet bruge udtrykket “nogle danskere”.

Dem derude gider ikke
En tredje anonym dansker, der er ansat på et større dansk dagblad, beklager også den overfladiske brug af ordet “danskerne”, men henviser til danskernes øgede efterspørgsel på hurtige nyheder.

“Jeg ville gerne skrive lange og dybdeborende tekster, hvor vi alle er nuancerede individer med komplicerede holdninger til alt. Men dem derude gider altså ikke læse det,” forklarer vedkommende, der lige nu er i gang med en artikel om danskernes sexliv, der ifølge dagbladet er blevet både vildere, kedeligere og mere fokuseret på udendørs aktiviteter.

Tilbage står den første dansker, hvis sexliv ifølge eget udsagn er “sådan midt imellem” og primært foregår inden døre:

“Der kan du se: Danskerne er slet ikke sådan, som de siger, vi er!”