Foto: Steen Brogaard, ft.dk

Socialdemokraterne vil destruere alle spørgeskemaundersøgelser og fremover forbyde forskere at anvende metoden.

Forslaget om, at spørgeskemaundersøgelser fremover skal være ulovlige, kommer fra Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff. Efter at have stiftet bekendtskab med en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet har han nemlig indset, at spørgeskemaundersøgelser ikke er baseret på fakta.

“Den metode giver jo kun viden om, hvad respondenterne selv mener. Det er ikke det samme som faktuel viden, og det er noget makværk,” lyder det fra Rasmus Horn Langhoff.

Destruer skidtet!
Hvis lovforslaget bliver vedtaget, bliver det fremover forbudt at anvende metoder baseret på respondenternes egne udsagn. Desuden skal samtlige undersøgelser lavet ved hjælp af sådanne metoder destrueres.

Rasmus Horn Langhoff eksemplificerer problemet ved at nævne en trivselsundersøgelse, der viser, at de ansatte i Aarhus Kommune gennemsnitligt trives lidt bedre end en kontrolgruppe.

“Jeg har kigget metodegrundlaget igennem, og man har udelukkende baseret konklusionerne på svar, man har indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer. Det er dybt problematisk, for man ved jo ikke, hvem der har udfyldt dem, og om nogen har overvåget og påvirket de ansatte, mens de gjorde det,” indvender han.

For få respondenter
Han problematiserer desuden, at det kun er 50 procent af dem, der har modtaget undersøgelsen, som har besvaret den:

“Man har slet ikke stillet sig spørgsmålet, om de 50 procent, der ikke har svaret, måske netop er dem, som ikke oplever noget positivt ved at være ansat i Aarhus Kommune. Man spørger ikke, hvorfor de ikke har svaret, selvom det jo er givet, at hvis man er leder i Aarhus Kommune, så har man ikke nødvendigvis en interesse i, at det kan have fysiske og psykiske konsekvenser at være kommunalt ansat.”

Står det til Rasmus Horn Langhoff, skal trivselsundersøgelser fremover baseres på 100 procent af målgruppen, og datagrundlaget skal være objektivt:

“Vi politikere har brug for entydige svar, der ikke på skødesløst subjektiv vis bygger på noget, som folk selv har sagt.”