Foto: Public Domain (Cima da Congelgiano - God the Father)

Teologer fra forskellige kristne kirkesamfund blev på weekendens konference i International Forum for Ecumenical Christianity enige om noget vedrørende Gud.

389 teologer fra forskellige kristne kirkesamfund var i weekenden samlet i Firenze for at diskutere spørgsmålet om Guds væsen. Det var en broget skare bestående af katolikker, ortodokse og protestanter af vidt forskellig observans.

Trods forskellighederne og mange væsensforskellige gudsopfattelser lykkedes det teologerne at blive enige om én ting: Det kan godt være, at Gud er lugtfri.

Ånd lugter ikke
Den polske teolog og katolik Radosław Filipowski, der også er bestyrelsesmedlem i International Forum for Ecumenical Christianity (IFEC), udtaler:

“De fleste af os tror, at Gud er ånd, og det er meget sandsynligt, at et åndevæsen ikke har nogen lugt.”

Diskussionen er dog ikke helt simpel, da den kristne Gud i virkeligheden er tre: Fader, Søn og Helligånd. Og selvom der er bred enighed om, at Faderen og Helligånden er åndevæsener, er spørgsmålet om Sønnen mere kompliceret.

“Jesus var jo menneske, men efter opstandelsen fik han en ny krop, der ganske vist har flere ligheder med den gamle, men som alligevel er væsensforskellig fra det, vi kender som menneskekroppen. Og en af disse forskelle kan sagtens være, at den er lugtfri.”

Godt at være enige
Edmundo Fermín Ibáñez fra Metodistkirken i Santiago, Chile, bakker op om Filipowskis synspunkter:

“Spørgsmålet om fraværet af lugt hos den hellige og almægtige Gud er et nybrud, og jeg synes, det lover godt for det økumeniske arbejde fremover, at vi endelig har fundet dette centrale emne, som vi kan være enige om.”

Han fortæller, at han var blandt dem, der til at starte med var skeptiske over for tesen, men som senere ændrede mening.

“De mange timers indlæg og diskussioner frembragte så mange gode argumenter, så til sidst blev jeg overbevist om, at det faktisk godt kan være, at Gud ikke lugter af noget.”

Fra Danmark deltog sognepræst Elisabeth Larsen fra Viborg. Også hun synes, det er godt at være enige og glæder sig nu til at sætte spørgsmålet til debat i Folkekirken.

“Det er ikke sikkert, vi bliver enige, men uanset hvad er det godt at have debatten,” siger hun.