Et ideologisk fejlskud af dimensioner, mener en borgerlig debattør, der dog selv er hverken konservativ liberalist eller liberalkonservativ, men konservo-liberal.

“Du skulle nok lige have fået ideologierne på plads, inden du kaldte ham liberalkonservativ. Men hvad andet kan man forvente fra en mand, der finder ligheder mellem Nozick (amerikansk politisk filosof, red.) og Voegelin (tysk-amerikansk politisk filosof, red.),” skrev en kendt borgerlig debattør som start på en længere Facebook-diskussion om borgerlig ideologi, hvor en anden borgerlig debattør havde kaldt en tredje borgerlig debattør for liberalkonservativ.

Selv kalder den første debattør sig konservo-liberal og ønsker ikke at blive associeret med hverken de konservative liberalister eller de liberalkonservative.

“Jeg lægger markant større vægt på libertarianismen end de liberalkonservative og kritiserer de konservative liberalisters udlægning af John Locke (engelsk filosof, red.), så derfor kan vi aldrig nogensinde blive enige. Men derfor synes jeg da stadig, det er underlødigt at blande de to grupper sammen,” forklarer debattøren og henviser til en tidligere diskussion, hvor hans egen position som konservo-liberal blev udfordret.

“Dengang kaldte man mig konservo-liberalist, og det er så misforstået, som noget kan være. Jeg var endda i min studietid medlem af KLLF, Konservo-Liberal Libertariansk Front, og ikke KLF, Konservo-Liberalistisk Front,” uddyber den borgerlige meningsdanner.

Ikke styr på noget
Spørger man den anden borgerlige debattør, der kaldte den tredje borgerlige debattør for liberalkonservativ, er det derimod den første borgerlige debattør, der er galt afmarcheret.

“Han har hverken styr på den liberale konservatisme, konservativ liberalisme eller sin egen position, nemlig den konservo-liberalistiske. Og ja, han er altså konservo-liberalistisk og ikke konservo-liberal, som han så hjælpeløst påstår,” mener den anden borgerlige debattør og fnyser hånligt, da ordet “libertarianistisk” bliver nævnt.

Både den første, anden og tredje debattør vil som resultat af debatten offentliggøre flere indlæg på deres respektive blogs, men forventer ikke holdningsændringer fra deres modstandere.

“De er nogle fjolser,” påpeger den tredje debattør.