Den nordkoreanske diktator mener, at landets enevældige socialistparti er domineret af forstokkede gammelsocialister og repræsenterer et  projekt uden fremtid. Han melder sig derfor ind i Socialdemokratiet.

Det kom som en overraskelse for de fleste, at Nordkoreas enevældige diktator tirsdag formiddag valgte at træde tilbage og i stedet melde sig ind i Socialdemokratiet som menigt medlem. Men ifølge ham selv er det en uomgængelig konsekvens af Det Nordkoreanske Arbejderpartis stadig mere verdensfjerne og sekteriske udvikling.

Et parti uden fremtid
“Hvis man ser nøgternt på det, har Det Nordkoreanske Arbejderparti ingen politisk fremtid. Partiet er reduceret til en indspist klub for dogmatiske gammelsocialister, der lever i en bizar drømmeverden uden forbindelse til den politiske virkelighed,” forklarer Kim Jong-un.

“Jeg tror, at hvis man har ambitioner om en balanceret og tidssvarende socialisme, der er socialt ansvarlig, men også tager hensyn til erhvervslivets vilkår og konkurrenceevnen, samt arbejder kompromisløst for globalt termonukleart hegemoni, er Socialdemokratiet uden tvivl det rigtige sted at lægge sine kræfter fremadrettet.”

Ydmyg partihopper
Trods sin tidligere prominente post gør Kim Jong-un sig dog ingen illusioner om, at han straks vil komme ind på en fremtrædende position i sit nye parti.

“Jeg kommer til Socialdemokratiet med en ydmyg indstilling og er klar over, at jeg skal arbejde mig op fra bunden og langsomt eliminere al intern opposition gennem machiavellistiske intriger og rygstikkeri, før jeg på nogen måde kan gøre mig forhåbninger om at blive despotisk enehersker i et nyt parti,” forklarer han.

Kim Jong-un tilføjer dog, at han regner med at trække en del vælgere fra Enhedslisten samt opnå “‘pæne stemmetal” i valgkredse som Nørrebro og Aarhus Nord, såfremt partiet skulle vælge at opstille ham.