“Udviklingen går den helt forkerte vej,” mener den socialdemokratiske fødevareminister og påpeger, at dansk husdyravl og landbrug var 100 % økologisk for bare få hundrede år siden.

Fødevareminister Dan Jørgensen slår ud med armen og peger på det lille stykke skov, der ligger i udkanten af en større dansk landbrugsvirksomhed.

“Sådan så store dele af Danmark ud for lidt over 1000 år siden. Grønt og økologisk. Det er gået ned ad bakke siden da,” fortæller ministeren og vender blikket mod den konventionelle bedrifts mange hektar landbrugsjord, stalde og græsningsarealer.

Fald på over 90 %
Efter at have kritiseret det store antal døde smågrise hos danske svineavlere er Dan Jørgensen gået over til at koncentrere sig om økologiens plads i landbruget. Han har nemlig fået flere eksperters ord for, at andelen af økologiske gårde er faldet drastisk i løbet af de sidste 1000 år.

“Omkring 1014 var der en klar overvægt af økologiske kvægavlere, og senere anlagde man marker med lutter økologisk hvede og rug. I dag er kun lidt over 6 % af de danske bedrifter økologiske, altså et fald på over 90 %. Det er dybt bekymrende,” mener Dan Jørgensen, der slet ikke kan forstå, hvordan en så drastisk tilbagegang er gået hen over hovedet på politikere, landmænd og økologiforeninger.

“Jeg har finkæmmet alle artikler fra Økologisk Landsforening, og intet sted nævner de, at vikingerne faktisk valgte bæredygtigheden til i langt højere grad, end landmænd gør i dag. De kunne aldrig finde på at bruge pesticider eller genmodificeret foder,” slår ministeren fast.

Den Malthusianske Cirkel
Som resultat af disse overraskende oplysninger vil Dan Jørgensen sammensætte en gruppe af historikere og arkæologer, der skal rådgive Fødevareministeriet.

Ph.d. i forhistorisk arkæologi Tune Hobolt fra Aarhus Universitet er begejstret for denne udmelding.

“Hvis jeg kommer med i gruppen, vil jeg fokusere på at udbrede kendskabet til trevangsbrug og norske kvægracer,” fortæller Tune Hobolt og håber, at også hans kolleger fra foreningen Den Malthusianske Cirkel får mulighed for at rådgive Dan Jørgensen:

“Endelig har politikerne erkendt, at vi er de bedst rustede til at øge produktionen på en bæredygtig måde!”