Foto: Bartek Ambrozik, sxc.hu

Kun en meget lille del af Danmarks befolkning har været i fjernsynet. Det er et strukturelt problem, mener ligestillingsminister Manu Sareen, der vil sikre en mere lige adgang til medierne.

Hvis du er politiker, forsker, journalist eller en anerkendt kunstner, er chancen for, at du kommer i fjernsynet, næsten 100 procent højere, end hvis du er bager eller jord- og betonarbejder. Det viser et forskningsprojekt, som lektor i medievidenskab Jakob Lindgreen netop har offentliggjort.

Projektet konkluderer, at det ikke alene er en meget lille del af Danmarks befolkning, der i løbet af deres liv prøver at være i fjernsynet. Medierne diskriminerer også i høj grad til fordel for mennesker med ekspert- eller meningsdannerstatus.

“Det er en ærgerlig tendens, der forstærker den elitære samfundstendens, der gør det nemmere at få noget at skulle have sagt, hvis man tilhører en bestemt, veluddannet del af befolkningen, der typisk er bosat i de større byer,” udtaler Jakob Lindgreen.

Alle skal i Deadline
Jakob Lindgreen mener, at det er en politisk opgave at sikre, at alle danskere har lige adgang til medierne. Og det er vigtigt, at de lavtuddannede også har adgang til prestigefyldte udsendelser som TV Avisen og Deadline.

“Det er ikke fair, at mennesker med et lavt niveau af uddannelse kun bliver brugt i reality-tv og programmer med Søren Ryge, mens eksperter, politikere og topchefer fylder fladen ud i de seriøse udsendelser,” mener Jakob Lindgreen, der får opbakning af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen (R).

Overvejer kvoteordning
Ministeren udtaler, at han overvejer en kvoteordning, der skal sikre, at underrepræsenterede dele af befolkningen får adgang til de danske medier.

“Det er ren og skær vanetænkning, at en topchef eller politisk kommentator skulle være bedre til at mene noget om væksten i det danske samfund end en klejnsmed eller en speditør, men det kræver en holdningsændring, og den kan vi hjælpe på vej ved at indføre kvoter,” udtaler Manu Sareen.

Han foreslår, at kvoterne skal afspejle befolkningssammensætningen:

“Eftersom mindre end ti procent af danskerne har en lang videregående uddannelse, bør der også højst være ti procent repræsenterede i mediernes ekspertpaneler og som gæster i Deadline,” slutter han.