Vi har absolut ikke noget problem med, at man sælger skindet og udsætter eventuelt skyderi til senere eller endda helt undlader brug af våben, erklærer en gruppe bjørne.

I lang tid har det været alment accepteret, at det er en dårlig idé at sælge et skind, før bjørnen, det sidder på, er skudt. Men nu står en række bjørne frem og erklærer samstemmende, at de intet problem har med, at man venter.

Dagen forinden udsendte en større forening af højtstående bjørne en pressemeddelelse, hvor de på vegne af organisationen BSS (Bjørne for Skindsalg før Skydning, red.) slog til lyd for netop det synspunkt.

Skydning overflødig
“Vi lever i en avanceret globaliseret økonomi, hvor komplekse finansielle produkter som derivater og tilsvarende spekulative investeringer i prospektiv fremtidig indtjening udgør en stigende del af den internationale samhandel. I den situation finder vi det ganske uproblematisk, at man sælger først og skyder senere,” siger den 17-årige canadiske grizzlybjørn Erik Mørch-Torp.

“Præcis. Spørgsmålet er, om man overhovedet behøver inddrage skydevåben. Grundlæggende kan man anskue skindet som et investeringsobjekt, som man på et senere tidspunkt kan realisere, eventuelt helt uden at bruge våben eller fjerne skindet fra resten af bjørnen. Lidt ligesom sjældne førsteudgaver af plader eller legetøj, hvor man heller ikke vælger at åbne den oprindelige emballage, fordi objektet derved opnår en større værdi,” tilføjer den brune bjørn Jes Holsten fra Rusland.

Skruebrækkerpanda
Der er dog en enkelt dissident, nemlig den 21-årige Tove Sørensen fra Sichuan-provinsen i Kina. Hun holder på, at den bedste rækkefølge, når det kommer til transaktioner inden for bjørneskind, er at skyde først og sælge bagefter.

“Det er dårligt købmandskab at sælge en vare, man endnu ikke er i besiddelse af. Og teknisk set må et skind siges at tilhøre den, det sidder på, så længe vedkommende er i live,” når hun at sige, inden de øvrige tilstedeværende afbryder med protesterende tilråb som  “Klap i, skruebrækkerpanda!” og “Monokrome pseudobjørn!”

Tove Sørensen sukker:

“Sikket trist udtryk for strukturel pandiskrimination. Man skyder budbringeren frem for at tage advarslen alvorligt. Hvornår åbner bjørnene deres øjne og ser, at vi er inde i en skindsalgsboble?”