“Der er tale om to forskellige religiøse retninger og derfor to meget forskellige måder at diskriminere bøsser og lesbiske på,” uddyber rådets talsmand og beklager sammenligningen med Søren Krarup og andre konservative præster.

Det er ikke i orden at sammenligne Dansk Islamisk Råds syn på homoseksuelle med eksempelvis Søren Krarups syn på homoseksuelle. Det mener Mohamed al Maimouni, der er talsmand for den muslimske forening, som i torsdags indviede en ny moské på Nørrebro.

Inden da havde al Maimouni udtalt, at homoseksuelle er syge, hvilket fik nogle til at påpege, at der også findes kristne danskere med lignende synspunkter, fx den tidligere præst Søren Krarup.

Nuancer i modviljen
“Men han og jeg kommer fra hver sin konservative religiøse retning og begrunder vores diskriminerende bemærkninger med vidt forskellige skriftsteder, ligesom vi også læner os op ad forskellige reaktionære gejstlige,” forklarer talsmanden og opfordrer til et mere nuanceret syn på de to gruppers modvilje mod homoseksualitet.

“Igen ser vi, hvordan man smider folk sammen i én stor pærevælling, hvor enkelte personer bliver repræsentative for en større gruppe. Der er lige så mange homoskeptikere, som der er mennesker, der ikke kan lide homoseksualitet, så man kan ikke bare skære alle over én kam,” mener al Maimouni og påpeger, at han faktisk ikke, i modsætning til Krarup, går ind for registrerede partnerskaber:

“Krarup har en patroniserende tolkning, hvor homoer er handikappede, fordi de ikke kan få børn, mens vi nærmere betragter dem med væmmelse pakket ind i forstilt medlidenhed. Det er som nat og dag!”

Gør alvor af mangfoldighed
Talsmanden bliver bakket op af sognepræst Henrik Højlund, der er modstander af homovielser og betegner kvindelige præster i den danske folkekirke som “et åbent sår”.

“Enhver med bare lidt teologisk forstand kan se, at mine konservative holdninger adskiller sig markant fra al Maimounis, og hvis man vil gøre alvor af idéen om et tolerant og mangfoldigt samfund, nytter det ikke at betegne os som en homogen gruppe,” udtaler sognepræsten.

NB! Ved redaktionens slutning viste det sig, at også Krarup og Højlund adskiller sig, da Krarup gerne vil give hånd til kvindelige præster. Krarup understreger dog, at han i lighed med al Maimouni forsøger at betragte homoseksuelle med forstilt medlidenhed.