Den gode takt og tone skal tilbage på DR2’s Deadline efter, at flere seere har kritiseret værternes interviewteknik. Heldigvis har en historiker fundet hidtil ukendte råd fra Emma Gad om netop debatprogrammer.

“Man bør ei med Forsæt samle sine Fingre til et Haandvaaben, idet man refererer til et nyligt overstaaet Attentatforsøg og peger paa sin Samtalepartner. En saadan Opførsel opmuntrer aldrig til at svare venligt på senere Forespørgsler.”

Sådan lyder et af rådene i den manual, som Danmarks Radio næste uge sender ud til samtlige medarbejdere på debatprogrammet Deadline.

Efter flere omgange med hård kritik af værternes interviewteknik vil licenskanalen nemlig forsøge at indføre en roligere og mere konstruktiv tone, hvor der tages mere hensyn til gæsterne og deres synspunkter.

Vi skal opdrage værterne
“Selvom vi skal forestille at være kritiske journalister, kan vi godt se, at vi måske har været lidt for hårde ved enkelte gæster. Det skal jo ikke være sådan, at folk ikke har lyst til at komme i studiet, fordi de frygter at blive udfordret,” siger chefen for Deadline, Heidi Robdrup, der fik idéen til en etikettemanual, da hun hørte, at man havde fundet hidtil ukendte råd fra Emma Gad om netop debatprogrammer.

“Emma Gad døde ganske vist i 1921, men hun formåede alligevel at skrive fyndige og brugbare råd, der forhåbentlig kan inspirere danske journalister og bringe en smule tiltrængt høflighed tilbage i medielandskabet,” fortæller historieprofessor Henrik Thjerning, der også har redigeret følgende råd:

Kulturens Svøbe
“Antag, at Deres Samtalepartner har Venner og Bekendte uden for Studiet, der snarest muligt vil paatale Samtalens Forløb, skulle denne vise sig at være til Ugunst for dem. Tag derfor Hensyn til disse Bekendte og understreg ofte, at De paa ingen Maade ønsker at vække deres Irritation. Undlad hellere at stille et aparte Spørgsmål, hvis dette afstedkommer, at en Seer tvivler paa Deres lødige og tolerante Motiver.”

“Udstil ikke Deres Race, Tro eller lignende, da dette kan vække Mistanke hos Seerne. Tro ikke, at denne Opgave er fuldført, blot De ikke bærer symboler af nogen Art. Kulturens Svøbe er ofte ubevidst til Stede, hvad enten den optræder hos Semitten, Muselmanden eller Negeren.”