Bøgerne om Søren og Mette har lært generationer af danskere at læse. Nu bliver serien opdateret med nye bøger, som skal hjælpe eleverne med kritisk stillingtagen til aktuelle problemstillinger.

Søskendeparret Søren og Mette er en del af dansk kulturarv og skolehistorie. De to friske børns oplevelser beskrevet i simple vendinger har gennem årtier været de mindste elevers første indføring i bogstaverne og læsningens verden.

Nu, 60 år efter, at børnene første gang besøgte bondegårde, øvede straffekast og mødte Lille Jep, barsler den kendte og elskede serie med nye bøger, der er udviklet i et tæt samarbejde med Danmarks Lærerforening.

Aktuelle temaer
Første bog i den nye serie bliver “Søren og Mette hader heldagsskolen”, hvor de to søskende efter sommerferien bliver konfronteret med et nyt skolemiljø, som de ikke er begejstrede for.

Som titlen antyder, har bøgerne fået et mere tidstypisk præg. Men det simple og letforståelige sprog er imidlertid bibeholdt, som det fremgår af denne passage, hvor Søren og Mette besøger en industriel svinefarm som led i en ni timer lang projektdag:

“En so. ‘Se soen,’ siger Søren. ‘Antorini er også en so,’ siger Mette. Mette er sur. Søren ler.”

Bøgerne er også præget af dramatik, som da Søren og Mettes klasse får besøg af en højtstående repræsentant fra en større kommunal organisation:

“‘Jeg vil hjem. Klokken er fem,’ siger Søren. ‘Nej,’ siger Michael Ziegler. Nu græder Søren.”

Begejstrede lærere
Fra Danmarks Lærerforening er man stærkt begejstret for de nye bøger, som, mener formand Anders Bondo, vil gøre eleverne til selvstændige og hele mennesker.

“Selvom de oprindelige Søren og Mette-bøger helt sikkert var fantastiske, undlod de helt at reflektere kritisk og forholde sig på en balanceret og fyldestgørende måde til aldeles åndssvage skolepolitiske tiltag,” forklarer han.

Anders Bondo understreger også, at de nye lærebøger lægger op til en langt mere ambitiøs indlæringskurve, da udtryk som “fagretslig arbejdsnedlæggelse” og “utilstrækkelig forberedelsestid” indgår allerede i lærebogen for 2. klasse, “Søren, Mette og arbejdskampen”.

Fra Skolelederforeningens side er man imidlertid mindre begejstret over bøgerne og planlægger derfor snarest selv at udgive læsebøgerne “Søren og Mette elsker Kina” og “Søren og Mette bygger en konkurrencestat”.