For at fremme integration og mellemfolkelig tolerance har en moské på Grimhøjvej i det vestlige Aarhus indrettet et lokale, hvor politiet frit kan udøve deres aktiviteter.

For nylig indrettede Østjyllands Politi et lokale, hvor muslimske medarbejdere kan praktisere deres religion og forrette deres obligatoriske bønner i løbet af arbejdsdagen. Nu har en gruppe konservative muslimer valgt at gengælde initiativet ved at åbne et politirum i en ellers ofte kritiseret moské i det vestlige Aarhus.

“Det er ubetinget en sejr for tolerancen og integrationen,” siger talsmand for Østjyllands Politi, Michael Kallehave, om det nye lokale, hvor politiet vil kunne lave alt det politiarbejde, som de overhovedet har lyst til.

“Vi kommer her rimelig tit, så for os er det fantastisk, at vi kan få vores eget lokale inde i selve moskéen, hvilket demonstrerer, at der er tale om et åbent og inkluderende miljø,” siger han.

Også moskéens talsmand, der foretrækker at blive omtalt som Abu Jihad, fortæller, at man er rigtig glad for at byde politiet indenfor.

“Vi er rigtig glade for at hjælpe dem og for, at vi fremover altid ved, hvor de er og sådan,” forklarer han.

Ikke arbejde i bedetiden
I rummet kan politiet aflytte telefoner, forhøre mistænkte eller bare hygge foran skærmen med en rapport. Men Abu Jihad understreger, at rummet også skal føre til, at der ikke foregår politiarbejde andre steder i moskéen eller miljøet omkring den:

“Selvfølgelig har vi en interesse i, at politiet holder arbejdet inde i deres lokale. Vi har alt for ofte oplevet, at deres indsats kan have en noget forstyrrende effekt på vores daglige bønner og kritiske arbejde med at udbyde actionprægede udlandsrejser med religiøse overtoner til søgende unge mennesker.”

Derudover fortæller Abu Jihad, at man gerne vil have de tidspunkter, hvor der bliver kaldt til bøn, undtaget fra politiarbejde.

“Naturligvis foretrækker vi, at politiet respekterer, at vi helst ikke ønsker noget politiarbejde udført i bedetiden og gerne undlader at tale med nogle af de muslimer, som færdes uden for lokalet. Men så længe politiet respekterer dette, bliver derinde og kun taler med hinanden, skal vi nok sameksistere virkelig harmonisk,” siger Abu Jihad.