Foto: Paul Keleher, Flickr

Fra 2015 skal alle, også meget, meget små huse, være kørestolsvenlige og opfylde gældende byggeregulativer. Lovændringen kan blive et hårdt slag for en branche præget af byggesjusk og opportunisme.

Opførelse af danske huse har i mange år været stærkt reguleret, og meget lidt har været overladt til tilfældighederne. Med sikker hånd har offentlige myndigheder sørget for, at borgernes boliger blev opført i overensstemmelse med statens præferencer i stedet for ejernes tilfældige luner og indfald.

Wild west-tilstande
Byggebranchen har dog på et enkelt område været præget af kaotiske wild west-tilstande. For hvis blot man opførte tilstrækkeligt små bygninger, de såkaldte “dukkehuse”, har man hidtil kunnet omgå dansk byggelovgivning. Men det er slut, når Energistyrelsen efter nytår indfører Bygningsreglement 2015.

Det forklarer Anders Skovgaard, der er pressetalsmand for Energistyrelsen.

“Fremover bliver det lovpligtigt for bygherrer, der opfører dukkehuse, at sørge for, at der ikke forekommer trappesten op til hoveddøren, samt at mindst en toiletdør i stueetagen bliver ekstra bred.”

Anders Skovgaard forklarer, at man på den måde sikrer, at såfremt et dukkehus på et senere tidspunkt skulle blive solgt til bevægelseshæmmede dukker, vil det stadig være tilgængeligt. Men ifølge talsmanden er den manglende tilgængelighed for handicappede blot et af en lang række problemer.

Mangler kloakering
“Når det kommer til helt basale ting som tilslutning til kommunal kloakering, isolation og installation af fungerende armatur i køkken og bad, så virker bygherrerne voldsomt lemfældige. Reelt tyder det på, at dukkehusentreprise er en branche, der bevidst har sat sig uden for gældende lov og ret,” siger Andreas Skovgaard og fortæller, at en del dukkehuse sågar masseproduceres af kinesiske arbejdere, som ikke har den ringeste forståelse for dansk bygningshåndværk og faglige traditioner.

“I de mest grelle tilfælde har vi set huse, som kun er opført i plastik. Huse, hvorpå hele fronten kan afmonteres, så inventar og beboere bliver udsat for elementernes rasen og desuden bliver voldsomt afkølet ved åbning,” forklarer han og gør opmærksom på, at den slags sjusket konstruktion kan medføre enorme co2-udslip, såfremt mange danskere vælger at flytte i dukkehus.