Dylan Oliphant, Flickr

Dylan Oliphant, Flickr

Totalregistrering af danskernes fingeraftryk er ikke nok for De Konservative. Partiet vil nu også fængsle samtlige borgere, indtil deres uskyld er bevist.

For et par dage siden foreslog De Konservative, at alle danskeres fingeraftryk skulle registreres i en central database, så det blev nemmere for politiet at opklare forbrydelser. Men nu har partiet besluttet sig for at gå skridtet videre.

“Som det er nu, er der alt for mange tyveknægte og voldsmænd, som lovens lange arm aldrig får fat på. Men hvis man nu vendte bevisbyrden om, så hele befolkningen blev fængslet og derpå skulle bevise sin uskyld, ville man med et slag komme dette problem til livs,” forklarer De Konservatives retsordfører, Brian Mikkelsen, der ikke ser problemer i forhold til retssikkerheden.

Kan opleves generende
“Hvis man er uskyldig, skal man jo blot bevise, at man ikke har begået nogen forbrydelser ved at dokumentere sin færden i de sidste 12 måneder med GPS-logger og telefonudskrifter, som man indsender til Justitsministeriet på et USB-stik. Derefter kan man frit kan gå sin vej igen,” siger han, men anerkender dog, at enkelte vil kunne opleve fængslingen generende.

“Selvfølgelig kan det være et mindre irritationsmoment at være fængslet i en kortere eller længere periode. Men i det store perspektiv er det kun rimeligt, at befolkningen tilbringer lidt tid i fængsel med henblik på at styrke borgernes tryghed,” forklarer han.

Brian Mikkelsen erkender, at der kan være logistiske problemer forbundet med at fængsle hele befolkningen, men er fortrøstningsfuld med henblik på at finde løsninger.

“Man kan enten sende folk i fængsel på skiftehold eller konvertere områder som for eksempel Ishøj eller Gellerup til fængsler, da de i forvejen deler flere karakteristika hermed; alt, der behøves, synes at være lidt hegn og nogle vagter,” siger han.

Overvågning i hjemmet
Hvis forslaget ikke kan få opbakning, vil det næstbedste ifølge ordføreren være, at man indfører ubegrænset overvågning af borgere i eget hjem.

“På den måde kan vi effektivt beskytte befolkningen mod dem selv. Desuden kan politiet anvende eventuelle protester mod overvågningen som grundlag for en mistanke. For hvis du ikke har gjort noget galt, har du ikke noget at skjule,” forklarer Brian Mikkelsen.