Foto: Pressmaster, Bigstockphoto

Foto: Pressmaster, Bigstockphoto

Julemandens brug af nissehjælpere og magiske rensdyr er konkurrenceforvridende, mener Post Danmark, mens 3F kritiserer hans brug af arbejdsslaver, der forhindrer organiserede arbejdere i at finde beskæftigelse.

Det er ikke kun grønlænderne, der er utilfredse med Julemanden. Herhjemme har Post Danmark klaget til Konkurrencestyrelsen over hans pakkebefordringsmetoder.

“At Julemanden er en kendt og elsket figur berettiger ham ikke til at benytte sig af konkurrenceforvridende metoder i befordringen af julepakker,” siger Nikolaj Ahrenkiel, der er direktør i Post Danmark.

Pakkeudbringning er, når den foregår korrekt, en omkostningstung og omstændelig proces, der kræver adskillige menneskers indsats. Pakkerne skal samles, sorteres og bringes ud til landets distributionscentre, hvorfra pakkepostbudene henter dem og kører dem ud til kunderne. Men alt dette slipper Julemanden let omkring med sine nissehjælpere og magiske rensdyr.

“Den slags metoder truer med at ødelægge den sunde konkurrence mellem post- og pakkebefordringsvirksomhederne, og derfor kræver vi, at der sættes en stopper for Julemandens pakkeudbringning,” fastslår Ahrenkiel.

Regulært skruebrækkeri
Post Danmark får opbakning fra 3F, der kalder Julemandens brug af nissehjælpere for “social dumping” og “regulært skruebrækkeri”.

“Det er slavearbejde, der på den ene side er en krænkelse af nisserne, som på den anden side kommer til at fungere som skruebrækkere, der forhindrer organiseret arbejdskraft i at finde beskæftigelse,” udtaler faglig sekretær i 3F, Birgitte Svane.

3F, der organiserer postarbejderne i Post Danmark, har flere gange uden held rettet henvendelse til Julemanden for at få ham til at tegne overenskomst.

Går ud over kunderne
I sidste ende går Julemandens virke ud over kunderne, mener Nikolaj Ahrenkiel.

“Når de etablerede virksomheder taber kunder til Julemanden, stiger prisen på vores produkt naturligvis,” siger han og foreslår derfor, at man ruster sig med tålmodighed og betaler prisen i stedet for at benytte Julemandens hurtige og gratis tilbud:

“Folk skal jo nok få deres pakker, hvis blot de venter til februar og betaler en million for forsendelsen. Og ønsker man en mere smidig løsning, kan man jo altid benytte muligheden for at afhente sin post hos afsenderen.”