Foto: Supertrooper, Bigstock.com

Foto: Supertrooper, Bigstock.com

Farvekridt breder sig med stor Hast i Landets Vuggestuer. Ekspert kalder det en kollektiv Psykose og opfordrer til snarlig Indgriben.

I ganske mange af Danmarks 1.098 Kommuner er det bleven bestemt, at der skal anskaffes Farvekridt til selv de helt smaa Børn i Landets Vuggestuer. Kjøbenhavn, Taastrup og Kolding Kommuner er blandt Frontløberne, og Mantraet er tilsyneladende Indlemmelse af Farver i Børnenes Læring.

Men nu advarer en Ekspert mod Udviklingen.

“Smaa Børn har først og fremmest Brug for at lære Reglerne for Leg, Samvær og Spisesituationer,” siger Professor i Børns Tugt Jeppe Bundsgaard til RokokoPosten.

Bundsgaard opfordrer Landets Kommuner og Institutioner om at bie lidt og fokusere deres Arbejde paa dagligdags Situationer frem for at falde for Fristelsen til at indføre Brug af Farvekridt.

Spild af tid
“Farvekridt til helt smaa Børn er Spild af Tid, fordi Kridtet i Virkeligheden blot er en Forældet Pædagogik. Vi lærer ikke noget af at kunne tegne en brun Ko. Vi har brug for at se Koen i en større Sammenhæng. Paa samme Maade er det ligegyldigt, om du kan alle Bogstavernes Navne, hvis du ikke ved, hvad Bogstaverne skal bruges til. Læring er mere kompliceret end at kunne farvelægge en tilfældig Tegning,” siger han.

Hans Advarsel understøttes af praktiske Erfaringer fra flere Institutioner.

“Det bliver tit lidt overfladisk, fordi det gaar saa rapt,” fortæller Vuggestuelærerinde Karen Østrup fra Vuggestuen Børnekælderen i København, hvor de nyligen har anskaffet Farvekridt til de mindste Børn.

“Børnene vil som regel hellere farve løs end at løse de Opgaver, de bliver præsenteret for. Paa den maade fjerner Farvekridtet fokus fra det, som det hele drejer sig om,” siger hun.

Kridt er ikke kunstnerisk
“Farvekridt er et Redskab, ikke et Maal i sig selv,” siger Jeppe Bundsgaard.

“Man bør bruge det kunstnerisk til for eksempel at farvelægge Billeder eller tegne med. Men de helt smaa Børn kan lige saa godt bruge en almindelig Blyant. Farvekridtfabrikanternes Markedsføring har været med til at skabe en kollektiv Psykose, som Myndighederne bør gribe ind overfor,” siger han.