Foto: Folketinget.dk

Foto: Folketinget.dk

Kulturminister Marianne Jelved vil ikke længere stiltiende acceptere, at kvinderne dominerer de danske catwalks og modeblade.

Flere medier har i den seneste tid kunnet fortælle, at der er en klar overvægt at kvinder i modelbranchen, og det udgør et oplagt ligestillingsproblem, mener kulturminister Marianne Jelved (R).

”Det er ikke naturligt og tyder på, at der er et massivt uudnyttet potentiale blandt mandlige modeller, som vi bliver nødt til at fokusere på,” siger ministeren og peger også på den omfattende skævvridning, der findes inden for magasiner, hvor kvindelige modeller er massivt overrepræsenteret i stort set alle blade med undtagelse af Euroman og Sportsfiskeren.

Vil ændre skævvridning
”Vi er fælles om at have en målsætning om at ændre på skævvridningen, men vi skal sikre kvaliteten og sørge for, at også flere mænd får mulighed for at realisere deres drømme om at promovere haute couture. Derfor vil jeg anmode modehusene om indberetninger, hvor de fremover redegør for, hvad har de gjort for at få flere mandlige modeller på catwalks og i modeblade,” siger Marianne Jelved.

Kulturministeren fortæller, at hun allerede har drøftet indberetningerne med parterne, og at de er positive over for tiltaget.

Bedre debatgrundlag
Arne Melchior, tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Herremoderåd (nedlagt i 2005, red.), ser ligeledes positivt på tiltaget.

”Det er en god idé med kvantitativ data på det her område, men så er det også vigtigt, at man tager alle modeshows og magasiner med. Tiltaget i sig selv kan ikke udligne skævvridningen mellem kønnene, men det kan give os et nuanceret debatgrundlag, hvorfra vi kan udbygge nogle praktiske initiativer,” siger Arne Melchior, der med udgangspunkt i kulturministerens udmelding har taget skridt til at genoplive herremoderådet.

I den sidste modehandlingsplan for 2012-2015, der blev udarbejdet under kulturminister Uffe Elbæk, var et af fokuspunkterne at få flere mænd op på landets catwalks. Marianne Jelved vil fortsætte dette arbejde og forventer at have sin nye plan klar inden for et år. I første omgang regner ministeren med at indberetning vil være nok til at rette op på ubalancen i køn, men er det ikke nok, er hun også positiv over for muligheden for at indføre en kvoteordning.