Foto: Mino, Bigstock

Foto: Mino, Bigstock

Frygten for det multikulturelle samfund skyldes ifølge Mellemfolkeligt Samvirke, at oprindelige danskere ikke kan nå at følge med i den hastige udvikling.

Ændringer i kulturen er uundgåelig, men de bør foregå i et tempo, som det oprindelige folk kan følge med i. Det mener Kira Yuong Olesen, der har det daglige ansvar for Mellemfolkeligt Samvirkes indsats i de skandinaviske lande.

Hun har længe bekymret fulgt udviklingen i Danmark, hvor det oprindelige folk i stigende grad føler sig pressetog marginaliseret på grund af mellemøstlig kulturimperialisme.

Tilpasser sig langsomt
Ifølge Kira Yuong Olesen bør man respektere, at det oprindelige folk i Danmark tilpasser sig meget langsomt.

“I nabolandene Sverige og Norge er man generelt bedre til at tilpasse sig nye tider. Men det betyder ikke, at det oprindelige danske folk er forkert eller særligt primitivt – det er bare dets kulturelle kendetegn, som skal respekteres på lige fod med alt andet,” mener hun og fortsætter:

“Vi må huske på, at danskerne for kun tusind år siden var et stammesamfund, der dyrkede de nordiske guder, og at de stadig ikke helt har vænnet sig til de store forandringer, det medførte for dem, at deres daværende konge indførte kristendommen.”

Nostalgisk kulturkonservatisme
Kira Yuong Olesen peger på en stigende interesse for kulturkonservatisme blandt oprindelige danskere, der laver stegt flæsk, ser Matador og danser folkedans som aldrig før.

“Der er slet ikke noget galt med det, men vi skal huske, at det er udtryk for en kulturel krise og ikke bare en række harmløse hobbyer, der optager det oprindelige folk,” siger hun og tilføjer, at tendensen kan sammenlignes med et lille barn, der regredierer til spædbarnsstadiet, hvis dets forældre stiller for store krav.

Danskerne skal dog nok blive parate til kulturelle omstillinger, hvis de får tilstrækkelig med tid og tryghed:

“Vi bør tænke på tilbagefaldet til kulturkonservatismen som, at det oprindelige folk har behov for at være i fred uden udefrakommende indblanding. Hvis vi væbner os med tålmodighed, er de sikkert parate til at tage godt imod enkelte elementer fra fremmede kulturer om blot et årtusind eller to,” slutter Kira Yuong Olesen.