Foto: Budabar, Bigstock

Foto: Budabar, Bigstock

517 procent af de mest politisk kværulerende danskere stemmer på mere end et parti eller blankt og mener, at deres stemmer tæller mere end alle andres.

I de sidste uger har nyhederne været fulde af målinger, der viser, hvad danskerne planlægger at stemme til folketingsvalget. En gruppe borgere har konsekvent skilt sig ud i disse målinger ved at levere utrolig lange, komplicerede og ofte selvmodsigende svar. Derfor har meningsmålingsinstituttet RokokoPolls udført en måling udelukkende med dem: kværulanterne.

“En kværulant er defineret som en borger, der poster mindst 15 daglige tweets på Twitter eller mindst fem daglige opdateringer på Facebook, ser mindst tre timers daglig valgdækning i fjernsynet, hører mindst to valgrelaterede radioprogrammer om ugen og hyppigt bruger ord som ‘svingvælger’, ‘parlamentarisk grundlag’, ‘populistisk’ og ‘det, man må forstå, er’,” forklarer Frederik Storm, der er politisk ekspert, evighedspraktikant og RokokoPolls-redaktør på RokokoPosten.

Svarprocent på 517
Frederik Storm kontaktede et repræsentativt udvalg af kværulantbefolkningen på 316 mennesker og modtog 1633,7 svar. Undersøgelsen havde altså en svarprocent på 517, hvilket gjorde det svært at opstille en klar statistik.

“Mange kværulanter stemmer på flere partier, fordi de holder af et partis integrationspolitik, men et andet partis sundhedspolitik og desuden forbeholder sig ret til at stemme på et helt tredje, hvis der pludselig skulle ske noget uventet i en partilederdebat,” fortæller Storm, hvis måling har afsløret et helt nyt begreb: meta-stemmen:

“Ofte siger kværulanterne, at de fx stemmer på Radikale, fordi det er godt at have en økonomisk ansvarlig politik i en rød regering, eller at de stemmer på Dansk Folkeparti, så nogen kan tale imod social dumping i en blå regering. Deres stemmer er altså en kommentar til de andres stemmer.”

Blank stemme ugenkendelig
Frederik Storm plejer dog at minde kværulanterne om, at deres stemmer ikke adskiller sig fra de almindelige ikke-kværulerende borgeres stemmer, heller ikke hvis de stemmer blankt.

“Et par af kværulanterne har lange, komplicerede grunde til ikke at stemme på noget parti og kan ikke helt forstå, at de valgtilforordnede ikke kan se dette på stemmesedlen,” siger han.