Foto: Ingvard Pedersen, Wikipedia

Foto: Ingvard Pedersen, Wikipedia

Indtil Udkantsdanmark lærer at opføre sig ordentligt og ikke stemmer på Dansk Folkeparti, skal de ikke nyde godt af den kommunale udligningsordning, mener partiet, der også overvejer at tage betaling for retten til at besøge København.

Det skal være slut med at dele ud af Københavns rigdomme. Den kommunale udligning skal stoppes øjeblikkeligt, og Udkantsdanmark sættes på en økonomisk sultekur, der kan lære provinsen at opføre sig ordentligt.

Så skarpt har Enhedslisten trukket fronterne op efter Dansk Folkepartis valgsejr ved folketingsvalget den 18. juni.

”Provinsen har med dens massive knæfald for de fremmedfjendske småfacister i Dansk Folkeparti tydeligt vist, at den ikke hører til i et ordentligt samfund. Og så skal man selvfølgelig ikke have del i kagen. Ved at stoppe den kommunale udligning kan de lære det, kan de,” siger Johanne Schmidt-Nielsen efter partiets hasteindkaldte møde i hovedbestyrelsen.

Betalingsring
Hun bakkes op af Frank Aaen, der imidlertid understreger, at det kan være nødvendigt med yderligere stramninger som følge af den tilspidsede situation. På den baggrund vil Enhedslisten undersøge mulighederne for at indføre en egentlig adgangsbegrænsning til hovedstaden gennem en betalingsring.

”Vi ved, at de, der bor i provinsen, er fattige. I en bedre og mere retfærdig verden ville de fattige være progressive, vildt revolutionære og æstetisk appellerende, ligesom dem i Les Miserables eller Sydamerika eksempelvis. Det er de desværre ikke, men når det nu forholder sig sådan, kan vi i det mindste sørge for, at de bliver, hvor de er, ved at gøre det umuligt for dem at købe sig ind her hos os,” siger Frank Aaen.

Støtte hos De Radikale
Tanken om at stoppe den kommunale udligning vinder umiddelbart gehør hos De Radikale, men også kun som et første nødvendigt skridt. Zenia Stampe, partiets demokratiordfører, vil gerne hæve blikket ud over den aktuelle situation og peger på, at styrken i det danske demokrati står og falder med vælgernes evne til ikke at sætte krydsene det forkerte sted.

”Valgresultatet gør, at det på sigt kan blive nødvendigt at fratage provinsen retten til andet end at stemme ved kommunalvalg. Der kan de kun gøre skade på sig selv og ikke på rigtige mennesker,” siger hun.