Foto: Blend Images, Bigstock

Foto: Blend Images, Bigstock

Retten i Sverige har tilkendt en ung afrosvensker retten til at gøre lige, hvad han vil, som kompensation for årelang sublimeret racisme.

Man må ikke tage fejl af det store smil på Krister Svenssons læber. Det får ham til at se tilfreds ud, men Krister Svensson er offer for strukturel undertrykkelse. Når han smiler, skyldes det, at han har fået tilkendt en kompensation. En slags plaster på såret, der naturligvis ikke retter op på fortidens forbrydelser.

Fra nu af og til sin død må Krister Svensson gøre præcis, hvad han vil. Han kan kræve det job, han vil have, også selvom han mangler uddannelse. Ingen må sige nej til at gifte sig med ham, og skulle han få lyst til at slå nogen ihjel, kan han ikke holdes personligt ansvarlig.

Racisme forklædt som ros
Krister Svensson er barn af en oprindelig svensk mor og en afrosvensk far. Derfor har ingen turdet sige noget nedsættende om ham. I stedet tyede Kristers klassekammerater til sublimeret racisme.

“Sublimeret racisme er racismen forklædt som ros eller andre former for adfærd, der på overfladen virker positiv og inkluderende, men som er krænkende, når den rammer mennesker med en anden hudfarve end hvid,” forklarer retspsykolog Greta Bergström.

Krister Svensson fik mulighed for at tage sagen til domstolene efter en lovændring, der sidste år gjorde det muligt at dømme efter princippet om lighed gennem forskel, og bekræfter Bergström:

“Jeg var klassens populære dreng. Alle ville være venner med mig, og når folk havde problemer, var det altid mig, de kom til. Det lyder måske tilforladeligt, men den slags er virkelig krænkende for et menneske med afrosvensk baggrund.”

Som alt for tynd kaffe
Kritikere argumenterer for, at lighed gennem forskel skaber mere forskel og mindre lighed. Men det er ikke sandt, mener lektor i ligebehandlingsjura, Ingebjörg Gundersson:

“Afrosvenskerne bliver aldrig ligestillede med oprindelige svenskere, medmindre de i mange år fremover får ret til at dominere os. Det svarer til, at du hele dit liv har drukket alt for tynd kaffe. Så er du nødt til fremover at lave kaffen alt for stærk. Hvis du bare laver den sådan lige tilpas, vil den jo stadig gennemsnitligt være for tynd, når regnskabet gøres op i sidste ende.”